Akordeonininkų orkestras – tarptautinių, respublikinių konkursų laureatas, vadovas Justas Katauskis.

Pučiamųjų orkestras – respublikinių Dainų švenčių, festivalių dalyvis, vadovas mokytojas metodininkas Bronislovas Vaičius.

Saksofonininkų ansamblis -  tarptautinių, respublikinių konkursų laureatas, vadovas mokytojas ekspertas Sigitas Stalmokas.

Smuikininkų ansamblis – respublikinių, apskrities festivalių dalyvis, vadovė mokytoja metodininkė Vladislava Stalmokienė.

Folklorinis ansamblis – respublikinių renginių, festivalių dalyvis, vadovės vyr. mokytojos Jolanta Kudabienė ir Jūratė Jatulienė.

Dainos studija „Svirplys“ - daugkartinis respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatas, kviečiamas dalyvauti prestižiniuose renginiuose.


Berniukų ir jaunuolių choras „Klevelis“ – tarptautinių, respublikinių festivalių dalyvis, vadovai mokytojai metodininkai Vidutis Normantas ir Gžegožas Krušinskis.

Mergaičių choras - respublikinių renginių, festivalių dalyvis, vadovė  mokytoja metodininkė Danguolė Gerdauskienė.

Tautinių šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ - tarptautinių, respublikinių konkursų laureatas, vadovės mokytoja metodininkė Birutė Oželienė,  vyr. mokytojos Aurelija Urbaitienė, Ingrida Sutkienė.

Šiuolaikinių šokių kolektyvas - respublikinių renginių, konkursų dalyvis, vadovė mokytoja metodininkė Giedrė Malūnavičienė.

Teatro studija „Kipšiukas“ - respublikinių renginių, festivalių dalyvis, vadovė vyr. mokytoja Laima Jusčienė

Merginų šokių grupė prie pučiamųjų orkestro - respublikinių renginių dalyvė, vadovė  mokytoja metodininkė Giedrė Malūnavičienė.

Kanklių ansamblis - respublikinių konkursų laureatas, vadovė mokytoja metodininkė Danguolė Liutikienė.

Kanklių ansamblis - respublikinių renginių dalyvis, vadovė vyr. mokytoja Jūratė Jatulienė.

Neįgalių vaikų kapela "Gargždukai" - tarptautinių, respublikinių festivalių dalyvis. Vadovai mokytojos metodininkės Jolanta Laurinavičienė, Danguolė Gerdauskienė.

Trimitininkų ansamblis -aktyviai koncertuojantis rajone, vadovas mokytojas metodininkas Albertas Žilys.

Neįgalių vaikų trio - respublikinių konkursų laureatas, vadovas mokytojas ekspertas Sigitas Stalmokas.

Birbynininkų ansamblis - vadovas mokytojas metodininkas Alvydas Vozgirdas.
 
Mušamųjų instrumentų ansamblis - vadovas Dainius Kažukauskas.

Fortepijono skyrius
Daiva Jautžemienė – mokytoja metodininkė, skyriaus vedėja
Audronė Balsienė – mokytoja metodininkė
Violeta Jokubaitienė – mokytoja metodininkė
Petras Katauskis – mokytojas metodininkas
Jolanta Kudabienė – vyr. mokytoja
Dalia Kvietkauskienė – vyr. mokytoja
Loreta Serapinienė – mokytoja metodininkė
Nijolė Steponavičienė – vyr. mokytoja
Birutė Pakarklienė – mokytoja metodininkė
Aurelija Dovydaitienė – mokytoja metodininkė
Sandra Venckutė-Gailiušienė - vyr. mokytoja
Loreta Vežuka – vyr. mokytoja, koncertmeisterė metodininkė
Natalija Chonina - mokytoja metodininkė, Endriejavo skyriaus vedėja
Justas Katauskis -  vyr. mokytojas
Aida Košaitienė - vyr. mokytoja
Silvija Petukauskienė - mokytoja metodininkė
Dalia Benetienė - vyr. mokytoja
Raimonda Jasinskienė -mokytoja

Akordeono skyrius
Stanislovas Adomavičius – skyriaus vedėjas, mokytojas metodininkas
Veronika Armalienė – vyr. mokytoja
Vadims Karnickis – mokytojas
Danutė Alseikienė – mokytoja metodininkė
Violeta Gineitytė – mokytoja metodininkė
Dalia Kubiliutė – vyr. mokytoja
Irena Koncevičienė - mokytoja metodininkė
Galina Samylova - mokytoja metodininkė

Liaudies instrumentų skyrius
Jūratė Jatulienė - skyriaus vedėja, vyr. mokytoja, kanklės
Danguolė Liutikienė – metodininkė, kanklės
Romualdas Kiudys – vyr. mokytojas, birbynė
Alvydas Vozgirdas – mokytojas metodininkas, birbynė
Kristina Tverijonienė - mokytoja, kanklės
Aivaras Lidžius - mokytojas, birbynė

Orkestrinis skyrius
Martynas Ratas - skyriaus vedėjas, mokytojas, klarnetas
Konstantinas Usevičius – vyr. mokytojas, smuikas
Sigitas Stalmokas – mokytojas ekspertas, saksofonas
Vladislava Stalmokienė – mokytoja metodininkė, smuikas
Bronislovas Vaičius – mokytojas metodininkas, trombonas
Albertas Žilys – mokytojas metodininkas, trimitas, Veiviržėnų skyriaus vedėjas
Aleksandras Titovas - mokytojas, smuikas
Audronė Asnauskienė - vyr. mokytoja

Teorinis skyrius
Nijolė Usevičienė – skyriaus vedėja, mokytoja ekspertė
Danguolė Gerdauskienė – mokytoja metodininkė
Violeta Jokubaitienė – mokytoja metodininkė
Jolanta Laurinavičienė – mokytoja metodininkė
Jovita Jokšienė – mokytoja metodininkė
Gžegožas Krušinskis – mokytojas metodininkas
Deimantė Vitkutė-Stonkuvienė - solfedžio mokytoja
Regina Tulickienė -vyr. mokytoja

Chorinio dainavimo skyrius
Gžegožas Krušinskis – skyriaus vedėjas, mokytojas metodininkas, berniukų choro "Klevelis" vadovas
Danguolė Gerdauskienė - mokytoja metodininkė, merginų choro vadovė

Choreografijos skyrius
Giedrė Malūnavičienė - skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė
Aurelija Urbaitienė – vyr. mokytoja
Dovydas Veiverys - mokytojas metodininkas

Teatrinis skyrius
Laima Jusčienė – vyr. mokytoja

Koncertmeisteriai
Rolandas Anužis
Bronislovas Mockus - vyr. koncertmeisteris
Jelena Tislenka – mokytoja metodininkė
Liudmila Bazžina – vyr. koncertmeisterė
Justas Katauskis – vyr. koncertmeisteris
Loreta Vežuka – mokytoja metodininkė
Gitana Masiulienė - mokytoja metodininkė
Marijus Sūdžius - vyr. koncertmeisteris
Loreta Piaseckienė - koncertmeisterė

Džiazo ir moderniosios muzikos skyrius
Vaidotas Rukas - skyriaus vedėjas, vyresnysis mokytojas (gitaros specialybė)
Sigitas Stalmokas - mokytojas ekspertas (saksofono specialybė)
Mykolas Eiva - mokytojas (mušamųjų instrumentų specialybė)
Justas Katauskis - vyr. mokytojas, vyr. koncertmeisteris (fortepijono specialybė)
Edita Bodrovaitė Rukienė - mokytoja (džiazo vokalo specialybė)
Antanas Balsys - mokytojas (gitaros/bosinės gitaros specialybė)
Marijus Sūdžius - mokytojas, vyr. koncertmeisteris (fortepijono specialybė)
Paulius Bajorūnas - mokytojas (saksofonas)
Rolandas Tarvainis -vyr. mokytojas (gitaros specialybė)

Sutrikusio intelekto vaikų (SIV) skyrius
Jolanta Laurinavičienė - mokytoja metodininkė, skyriaus vedėja
Danguolė Gerdauskienė - mokytoja metodininkė

Mokyklos taryba
Neringa Žemgulienė - pirmininkė
Stasys Adomavičius - sekretorius
Mokytojai:
Danguolė Gerdauskienė
Violeta Jokubaitienė
Giedrė Malūnavičienė
Justas Katauskis
Albertas Žilys
Jūratė Jatulienė
Konstantinas Usevičius
Tėvai:
Alina Kalinauskienė
Gediminas Venckus
Živilė Ruibienė
Rimantas Samauskis
Kristina Uogintienė
Rasa Andriušienė

Direkcinė taryba
Danutė Ruškytė - pirmininkė
Nariai:
Audronė Balsienė - direktorės pavaduotoja ugdymui
Skyrių vedėjai:
Stanislovas Adomavičius
Nijolė Usevičienė
Giedrė Malūnavičienė
Martynas Ratas
Daiva Jautžemienė
Jūratė Jatulienė
Laima Jusčienė
Gžegožas Krušinskis
Sigitas Stalmokas
Natalija Chonina
Aalbertas Žilys

Metodinė taryba
Audronė Balsienė  - pirmininkė
Nijolė Usevičienė - sekretorė
Nariai:
Sigitas Stalmokas
Stanislovas Adomavičius
Giedrė Malūnavičienė
Danutė Ruškytė

Mokytojų atestacinė komisija:
Danutė Ruškytė - direktorė
Vilma Gudzevičienė - Klaipėdos rajono švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Petras Katauskis - mokytojas metodininkas
Nijolė Usevičienė - mokytoja ekspertė
Sigitas Stalmokas - mokytojas ekspertas
Stanislovas Adomavičius - mokytojas metodininkas
Giedrė Malūnavičienė - mokytoja metodininkė
Irena Koncevičienė - Priekulės muzikos mokyklos mokytoja metodininkė

Mokyklos Etikos komisija:
Audronė Balsienė - pirmininkė
Nariai:
Birutė Pakarklienė
Sandra Venckutė-Gailiušienė

Krizių valdymo taryba:
Nijolė Usevičienė - pirmininkė
Inga Gustauskienė - sekretorė
Vadims Karnickis - IT specialistas
Nariai:
Justas Katauskis
Daiva Jautžemienė
Vaidotas Rukas

Žodžiai Dalios Kudžmaitės
Muzika Sigito Stalmoko

Minijos žalia lanka einu
Bičių dūzgesy supasi diena
Ir širdis pilna pilna dainų
O jaunyste mano, nuostabiausioji daina.

Versmė skambioji mūsų mokykla
Mums esi ir būsi visados jauki, miela
Aidi šilti garsai po Gargždus
Jie šildo žemę, žolę, vieversių lizdus.

Ir ta ranka, kuri stygas palies,
Niekada žmogaus piktai pažemint negalės.
Laimės, draugystės, gėrio sala
Audringoj laiko jūroj Mūsų mokykla.

Priedainis
Minijos žalia lanka einu,
Bičių dūzgesy supasi diena
Ir širdis pilna pilna dainų
O jaunyste mano nuostabiausioji daina
Minijos žalia lanka einu,
Bičių dūzgesy supasi diena
Tu pripildei širdį man dainų
O jaunystę pavertei skambiausiąja daina.


Savivaldybės biudžetinė įstaiga: Gargždų muzikos mokykla
Juridinio asmens kodas: 191649661
Adresas: Kvietinių g. 2, LT-96135, Gargždai
Telefonas, faksas  +370 46 452085
El. paštas: [email protected]

Direktorė - Danutė Ruškytė
Telefonas, faksas: +370 46 452085
El. paštas: [email protected]

Direktorės pavaduotoja ugdymui - Audronė Balsienė
Telefonas: +370 46 452084
El. paštas: [email protected]

Sekretorė - Inga Gustauskienė
Telefonas, faksas: +370 46 452085
El. paštas: [email protected]
 
Vyr. buhalterė - Asta Lipskytė
Telefonas: +370 46 452085
 
Bibliotekininkė - Audronė Gimžauskienė
Telefonas: +370 46 453239
El. paštas: [email protected]

Ūkvedys - Feliksas Cirtautas
Telefonas: +37068851874
El.paštas: [email protected]

Darbininkas (Priekulės skyrius) - Andrius Paulikas
Telefonas: +37061406609