Administracija

Mokyklos direktorė - Danutė Ruškytė

Direktorės pavaduotoja ugdymui - Audronė Balsienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui - Birutė Pakarklienė

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams - Eglė Katauskė

Sekretorė - Inga Gustauskienė