Administracija

Mokyklos direktorė Danutė Ruškytė

Direktorės pavaduotoja ugdymui Audronė Balsienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Pakarklienė

Sekretorė Inga Gustauskienė