Administracija

Mokyklos direktorė Danutė Ruškytė

Direktorės pavaduotoja ugdymui Audronė Balsienė

Vyr. buhalterė Asta Lipskytė

Sekretorė Inga Gustauskienė