Informacija dėl ugdymo(si) organizavimo Gargždų muzikos mokykloje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos Gargždų muzikos mokykloje ugdymo procesas organizuojamas kontaktiniu būdu laikantis operacijų vadovo – sveikatos apsaugos ministro nustatytų saugumo reikalavimų. Operacijų vadovo sprendimas dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų
Vaikai nuolatos dalyvauja tik tos pačios grupės pamokose. Veiklos vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto. Pamokos (užsiėmimai) grupėse organizuojamos ne daugiau kaip 30-čiai asmenų. Tarp pamokose (užsiėmimuose) dalyvaujančių asmenų, kai tai leidžia veiklos organizavimo ypatumai, išlaikomas ne mažesnis kaip 1- 2 metrų atstumas.

Patalpos, kuriose vykdomi užsiėmimai, išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi 2 kartus per dieną. Inventorius išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo. Mokyklos patalpose užtikrintos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai.
Mokykloje stebima mokinių ir darbuotojų sveikata. Asmenys, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz. karščiuoja, kosti, yra pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į mokyklą nevyksta ir pamokose (užsiėmimuose) nedalyvauja.

Visiems mokyklos darbuotojams ir vyresniems nei 6 metai vaikams privaloma mokykloje dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams veiklų, kurių  negalima atlikti būnant su kauke vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Asmenims, kuriems paskirta privaloma izoliacija, į kontaktinius užsiėmimus rekomenduojama nevykti o, suderinus su mokytojais, į pamokas jungtis nuotoliniu būdu.