Gerb. Tėveliai

Gerb. Tėveliai,

 

Kiekvieną mėnesį Jums siunčiamas atsiskaitymo lapelis, kuriame nurodoma mokėtina suma už vaikų mokslą Gargždų muzikos mokykloje.

Lapelyje yra nurodytas Jūsų vaiko vadinamas tabelio Nr., kuris susideda iš 5 skaitmenų, pirmi du yra nuliai, po to skaičiai atrinkti atsitiktinumo tvarka.

Siunčiamo lapelio pvz. (čia lapelio pavyzdys ir tabelio Nr. tik pavyzdinis)

Labai prašom Jūsų, atliekant mokėjimo pavedimus, mokėjimo paskirtyje nurodyti tik tą vieną skaičių t.y Jūsų vaiko tabelio Nr. t. y. 00 ir kiti trys skaičiai, tokius kokius matote Jums atsiųstuose atsiskaitymo lapeliuose. Daugiau rašyti nereikia nieko. Jeigu teisingai nurodysite tabelio Nr. ir nerašysite jokios papildomos informacijos, programa pati automatiškai ir teisingai susies Jūsų mokėjimus su vaiku, tokiu atveju pasitaikys mažiau klaidų, įmokos bus apskaitomos tinkamai ir laiku.

Jeigu negaunate atsiskaitymo lapelių, priežastys gali būti dvi: arba neteisingai esate nurodę savo elektroninį paštą arba laiškai ateina, bet jie pagal saugumo lygį ateina į taip vadinamą „šlamštą“.