Gerb. Tėveliai,

 

Kiekvieną mėnesį Jums siunčiamas atsiskaitymo lapelis, kuriame nurodoma mokėtina suma už vaikų mokslą Gargždų muzikos mokykloje.

Lapelyje yra nurodytas Jūsų vaiko vadinamas tabelio Nr., kuris susideda iš 5 skaitmenų, pirmi du yra nuliai, po to skaičiai atrinkti atsitiktinumo tvarka.

Siunčiamo lapelio pvz. (čia lapelio pavyzdys ir tabelio Nr. tik pavyzdinis)

Labai prašom Jūsų, atliekant mokėjimo pavedimus, mokėjimo paskirtyje nurodyti tik tą vieną skaičių t.y Jūsų vaiko tabelio Nr. t. y. 00 ir kiti trys skaičiai, tokius kokius matote Jums atsiųstuose atsiskaitymo lapeliuose. Daugiau rašyti nereikia nieko. Jeigu teisingai nurodysite tabelio Nr. ir nerašysite jokios papildomos informacijos, programa pati automatiškai ir teisingai susies Jūsų mokėjimus su vaiku, tokiu atveju pasitaikys mažiau klaidų, įmokos bus apskaitomos tinkamai ir laiku.

Jeigu negaunate atsiskaitymo lapelių, priežastys gali būti dvi: arba neteisingai esate nurodę savo elektroninį paštą arba laiškai ateina, bet jie pagal saugumo lygį ateina į taip vadinamą „šlamštą“.

       1965 metais prie miesto parko Gargžduose atidaroma muzikos mokykla. Priimti 75 mokiniai, dirbo 7 mokytojai. Pirmaisiais metais buvo mokoma groti fortepijonu, smuiku, akordeonu, trimitu. Mokyklos direktoriumi skiriamas Benediktas Stirbys. Nuo 1975 iki 2016 metų mokyklai vadovavo Vidutis Petras Normantas. 2016 metais mokyklos vairą perėmė ilgametė pavaduotoja Danutė Ruškytė. Šiuo metu mokykloje pavaduotojomis ugdymui dirba Audronė Balsienė ir Birutė Pakarklienė, o pavaduotoja ūkio reikalams - Eglė Katauskė. 

       1991 metais mokykla persikėlė į kitas, erdvesnes dabartines patalpas miesto centre. 1992 metais atidaryti choreografijos ir dramos skyriai. Mokykloje 2017 metais atlikta patato renovacija, pakeisti stendai, atnaujintas fojė. Šiuo metu mokosi virš 550 mokinių, dirba 67 pedagogai. Visi mokytojai ir koncertmeiteriai nuolat kelia savo dalykinę kvalifikaciją, atestuojami kvalifikacinėms kategorijoms. Daugumai pedagogų suteikti vyresniojo mokytojo, metodininko, o N. Usevičienei ir S. Stalmokui eksperto kvalifikacinės kategorijos.

       Mokykloje veikia trys skyriai: muzikos, kuriame mokiniai mokosi groti fortepijonu, smuiku, akordeonu, kanklėmis, birbyne, trimitu, saksofonu, klarnetu, trombonu, mušamaisiais, gitara, džiazinio dainavimo, bei chorinio dainavimo. Šokio ir vaidybos mokiniai mokosi choreografijos ir dramos skyriuose. Mokykloje ugdomi ir sutrikusio intelekto vaikai. Nuo 1989 veikia mokyklos skyrius Veiviržėnuose, o nuo 2005 metų - Endriejave. Juose mokosi apie 100 vaikų.  2020 metais reorganizuota Priekulės muzikos mokykla. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, prijungta prie Gargždų muzikos mokyklos. Šiuo metu ten mokosi per 80 mokinių. Dirba 9 pedagogai, kurie moko mokinius groti fortepijonu, akordeonu, smuiku, saksofonu ir gitara. Mokinų ir tėvų patogumui, mokytojai vyksta į Kretingalę, kur treti metai vaikai turi galimybę groti fortepijonu ir akordeonu.  Per mokyklos gyvavimo metus, mokyklą baigė virš 2000 mokinių, nemaža dalis, baigę muzikos studijas, grįžta dirbti pedagoginį darbą į savo mokyklą, nenutraukia ryšių su muzika.

       Mokykla inicijavo eilę respublikinių renginių: Klaipėdos krašto muzikos ir meno mokyklų Tautinės muzikos festivalį „Trimitatis", neįgalių vaikų meno festivalį, Tarptautinį gospel muzikos festivalį, respublikinį vargonų muzikos festivalį „Festum organorum", respublikinius konkursus „Minijos vingiai“ ir „In corpore“, Klaipėdos krašto muzikos mokyklų šokių kolektyvų festivalį, apskrities muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalį „Linksmieji klavišai", tęstinį projektą “Jungtinis Lietuvos choras”. Organizuoti tarptautiniai meno ir sporto festivaliai, dalyvaujant atlikėjams iš užsienio muzikos mokyklų. Mokyklos meninių kolektyvų koncertinės kelionės driekiasi daugelyje Europos šalių: Italija, Austrija, Ispanija, Gruzija, Ukraina, Latvija, Estija, Olandija, Vokietija, Vengrija, Slovakija, Čekija, Kroatija, ir kt.

   Gargždai Music School was founded in 1965. There are 3 departments in the school: music (piano, violin, accordion, folk instruments, clarinet, saxophone, trumpet, trombone, guitar, percussion instruments, jazz singing, chorus singing for boys), choreography and drama, also children with disabilities are studying here. The school has a department in Veiviržėnai and Endriejavas. The first director of the school was Benediktas Stirbys, from 1975 to 2016 the head of the school was Vidutis Petras Normantas, and from 2016 till now - Danutė Ruškytė.

   Human Resources. The school has 57 pedagogical staff: 2 managers and 55 teachers, of which there are 2 experts. The director has a second managerial category. The services of the school are provided by a librarian, instrumental moderator, and chief accountant. The servicing staff consists of 5 people: a steward, a secretary, two cleaners and a worker.

   Activities. The school is represented in republican and international competitions by artistic groups: violinists, contemporary music, trumpeters, folk ensembles, accordionists, wind instrumental orchestras, song studio "Svirplys", boys and youth choir "Klevelis", girls choir, dance studio "Sūkurėlis", drama studio "Kipšiukas". In Veiviržėnai and Endriejavas school departments there are studying 100 children.
Gargždų muzikos mokykla gali teikti paslaugas ukrainiečių vaikams norintiems lankyti mokyklą:

Gargžduose: fortepijonas, akordeonas, smuikas, birbynė, kanklės, mušamieji instrumentai,
gitara, trimitas, trombonas, klarnetas, choreografija.


Kontaktinis asmuo - Audronė Balsienė, tel. 861636899


Endriejavo skyrius: fortepijonas, akordeonas, kanklės.
Kontaktinis asmuo – Raimonda Jasinskienė, tel. 860649153


Veiviržėnų skyrius: fortepijonas, akordeonas, kanklės, trimitas ir birbynė.
Kontaktinis asmuo – Albertas Žilys, tel. 868039165


Priekulės skyrius: fortepijonas, akordeonas, gitara, smuikas ir saksofonas.
Kontaktinis asmuo – Birutė Pakarklienė, tel. 861498852


Kretingalės skyrius: fortepijonas.
Kontaktinis asmuo – Birutė Pakarklienė, tel. 861498852