1965 metais prie miesto parko Gargžduose atidaroma muzikos mokykla. Priimti 75 mokiniai, dirbo 7 mokytojai. Pirmaisiais metais buvo mokoma groti fortepijonu, smuiku, akordeonu, trimitu. Mokyklos direktoriumi skiriamas Benediktas Stirbys. Nuo 1975 iki 2016 metų mokyklai vadovavo Vidutis Petras Normantas. 2016 metais mokyklos vairą perėmė ilgametė pavaduotoja Danutė Ruškytė. Šiuo metu mokykloje pavaduotojomis ugdymui dirba Audronė Balsienė ir Birutė Pakarklienė, o pavaduotoja ūkio reikalams - Eglė Katauskė. 

       1991 metais mokykla persikėlė į kitas, erdvesnes dabartines patalpas miesto centre. 1992 metais atidaryti choreografijos ir dramos skyriai. Mokykloje 2017 metais atlikta patato renovacija, pakeisti stendai, atnaujintas fojė. Šiuo metu mokosi virš 550 mokinių, dirba 67 pedagogai. Visi mokytojai ir koncertmeiteriai nuolat kelia savo dalykinę kvalifikaciją, atestuojami kvalifikacinėms kategorijoms. Daugumai pedagogų suteikti vyresniojo mokytojo, metodininko, o N. Usevičienei ir S. Stalmokui eksperto kvalifikacinės kategorijos.

       Mokykloje veikia trys skyriai: muzikos, kuriame mokiniai mokosi groti fortepijonu, smuiku, akordeonu, kanklėmis, birbyne, trimitu, saksofonu, klarnetu, trombonu, mušamaisiais, gitara, džiazinio dainavimo, bei chorinio dainavimo. Šokio ir vaidybos mokiniai mokosi choreografijos ir dramos skyriuose. Mokykloje ugdomi ir sutrikusio intelekto vaikai. Nuo 1989 veikia mokyklos skyrius Veiviržėnuose, o nuo 2005 metų - Endriejave. Juose mokosi apie 100 vaikų.  2020 metais reorganizuota Priekulės muzikos mokykla. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, prijungta prie Gargždų muzikos mokyklos. Šiuo metu ten mokosi per 80 mokinių. Dirba 9 pedagogai, kurie moko mokinius groti fortepijonu, akordeonu, smuiku, saksofonu ir gitara. Mokinų ir tėvų patogumui, mokytojai vyksta į Kretingalę, kur treti metai vaikai turi galimybę groti fortepijonu ir akordeonu.  Per mokyklos gyvavimo metus, mokyklą baigė virš 2000 mokinių, nemaža dalis, baigę muzikos studijas, grįžta dirbti pedagoginį darbą į savo mokyklą, nenutraukia ryšių su muzika.

       Mokykla inicijavo eilę respublikinių renginių: Klaipėdos krašto muzikos ir meno mokyklų Tautinės muzikos festivalį „Trimitatis", neįgalių vaikų meno festivalį, Tarptautinį gospel muzikos festivalį, respublikinį vargonų muzikos festivalį „Festum organorum", respublikinius konkursus „Minijos vingiai“ ir „In corpore“, Klaipėdos krašto muzikos mokyklų šokių kolektyvų festivalį, apskrities muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalį „Linksmieji klavišai", tęstinį projektą “Jungtinis Lietuvos choras”. Organizuoti tarptautiniai meno ir sporto festivaliai, dalyvaujant atlikėjams iš užsienio muzikos mokyklų. Mokyklos meninių kolektyvų koncertinės kelionės driekiasi daugelyje Europos šalių: Italija, Austrija, Ispanija, Gruzija, Ukraina, Latvija, Estija, Olandija, Vokietija, Vengrija, Slovakija, Čekija, Kroatija, ir kt.

   Gargždai Music School was founded in 1965. There are 3 departments in the school: music (piano, violin, accordion, folk instruments, clarinet, saxophone, trumpet, trombone, guitar, percussion instruments, jazz singing, chorus singing for boys), choreography and drama, also children with disabilities are studying here. The school has a department in Veiviržėnai and Endriejavas. The first director of the school was Benediktas Stirbys, from 1975 to 2016 the head of the school was Vidutis Petras Normantas, and from 2016 till now - Danutė Ruškytė.

   Human Resources. The school has 57 pedagogical staff: 2 managers and 55 teachers, of which there are 2 experts. The director has a second managerial category. The services of the school are provided by a librarian, instrumental moderator, and chief accountant. The servicing staff consists of 5 people: a steward, a secretary, two cleaners and a worker.

   Activities. The school is represented in republican and international competitions by artistic groups: violinists, contemporary music, trumpeters, folk ensembles, accordionists, wind instrumental orchestras, song studio "Svirplys", boys and youth choir "Klevelis", girls choir, dance studio "Sūkurėlis", drama studio "Kipšiukas". In Veiviržėnai and Endriejavas school departments there are studying 100 children.


Rugsėjo 5 d. 14 -18 val. Gargždų muzikos mokykloje - į pučiamųjų instrumentų, liaudies instrumentų...
Priekulės skyriuje - akordeono, saksofono ir fortepijono specialybes.


2023 m. birželio 29 d. Nr. T11-202

Gargždai

 

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, nusprendžia:

 1. Nustatyti atlyginimo dydį už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą (vieną ugdymo programą) rugsėjo-gegužės mėnesiais:

1.1. Gargždų muzikos mokykloje – 20,00 Eur per mėnesį.

...
Savivaldybės meras Bronius Markauskas


 Birželio 15 dieną 10.00 val. kviečiame atrankos pokalbiui fortepijono instrumento mokytojus, norinčius nuo rugsėjo 1 dienos dirbti Gargždų muzikos mokyklos Endriejavo skyriuje.


Gargždų muzikos mokyklai nuo rugsėjo 1 dienos reikalingi šie mokytojai:

 • Choreografijos (lietuvių tautiniai šokiai)
 • Dailės (Priekulės skyriuje)
 • Kanklių (Kretingalės skyriuje)
 • Fortepijono (Endriejavo skyriuje)

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

Gyvenimo aprašymą;

Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas (privalumas).

Pretendentai dokumentus arba siunčia registruotu laišku adresu: Kvietinių g. 2, Gargždai

arba elektroniniu paštu gargzdumm@gmail.com

 

  

Chorinis dainavimas:

 1. Eimantas Krauleidys
 2. Arnas Slavinskas
 3. Jokūbas Ačas
 4. Ąžuolas Banys
 5. Arnas Kavaliūnas
 6. Dominykas Rudgalvis
 7. Jonas Budrykis
 8. Lukas Pukinskis
 9. Gabrielius Martinkus

Choreografija:

 1. Milita Bendikaitė
 2. Olivija Juciutė
 3. Jokūbas Kepežinskas
 4. Tajus Steponaitis
 5. Rūta Pugačiauskaitė
 6. Smiltė Uvarova
 7. Viltė Rogaitė
 8. Ugnė Mockutė
 9. Milana Gumenova
 10. Kotryna Riepšaitė
 11. Elija Smilgevičiūtė
 12. Mėta Dargužaitė
 13. Adrija Bekežaitė

Fortepijono instrumentas:

 1. Greta Jurevičiūtė (Veiviržėnų sk.)
 2. Nicolė Dirgėlaitė (Veiviržėnų sk.)
 3. Dominykas Jonušas (Veiviržėnų sk.)
 4. Lilija Šideikytė
 5. Elija Pukertaitė
 6. Elžbieta Vilutytė
 7. Tėja Kvasytė
 8. Noja Norvilaitė
 9. Gvidas Stonkus
 10. Milda Virbauskaitė
 11. Patricija Bučinskytė
 12. Nora Pusvaškytė
 13. Noja Norvilaitė
 14. Justė Butkutė
 15. Gvidas Stonkus
 16. Atas Balčiūnas
 17. Eimantė Gustauskaitė
 18. Amelita Šakurskytė
 19. Aurelija Nikolajeva
 20. Urtė Marcinkeviča
 21. Dominykas Kura
 22. Aronas Petravičius

Kanklių instrumentas:

 1. Eglė Pleškytė (Veiviržėnų sk.)
 2. Greta Jucytė
 3. Viltė Baltrūnaitė

Akordeono instrumentas:

 1. Dovydas Kundrotas (Veiviržėnų sk.)
 2. Ana Deveikaitė
 3. Melani Nakrošytė
 4. Aneta Levickaitė
 5. Kajus Ruzgaila
 6. Rokas Tverskis
 7. Adrijus Dirvonskis

Gitaros instrumentas:

 1. Kajus Januškevičius
 2. Liepa Mikalauskytė
 3. Jonas Nomeika
 4. Paula Šeškaitė (gitara/fortepijonas)
 5. Gerda Kroliūtė

Būgnų instrumentai:

 1. Nedas Katauskis
 2. Majus Joniškis (būgnai/gitara)

Smuiko instrumentas:

 1. Emanuelė Derbutaitė
 2. Ieva Zaveckytė
 3. Austėja Virbauskaitė
 4. Adelė Zonytė
 5. Lėja Toleikytė
 6. Akvillė Savickytė
 7. Dovydas Radvilavičius
 8. Aristėja Bartkutė

Birbynės instrumentas:

 1. Šarūnas Srėbalius

Džiazinis dainavimas:

 1. Noja Valaikaitė

 

Kretingalės skyrius:

 1. Kamilė Pragulbeckytė (kanklės)
 2. Saulė Kunickytė ( kanklės)
 3. Nojus Liaudinskas (akordeonas)
 4. Kamilė Dvarionaitė (fortepijonas)
 5. Nojus Stanevičius (fortepijonas)
 6. Paula Šliuožaitė (fortepijonas)
 7. Smiltė Stankutė (fortepijonas)
 8. Arija Fraglica (fortepijonas)
 9. Elisabet Kazakeviča (fortepijonas)
 10. Elizabeta Nykantė (kanklės)

Priekulės skyrius:

 1. Dominykas Kuizinas (akordeonas)
 2. Jonas Ciukša (akordeonas)
 3. Dominykas Simkevičius (akordeonas)
 4. Domas Valutis (smuikas)
 5. Marta Stanaitytė (smuikas)
 6. Joris Gestautas (fortepijonas)
 7. Sandra Zagorskaitė (fortepijonas)
 8. Danielius Burzdžius (fortepijonas)
 9. Emilija Dambrauskaitė (gitara)
 10. Jokūbas Skirmantas (gitara)
 11. Emilija Urtė Budvytytė (gitara)
 12. Povilas Zakarevičius (gitara)
 13. Jurgita Jokšaitė (gitara)

Priekulės dailė skyrius:

 1. Ugnius Valutis
 2. Santa Tiškutė
 3. Kotryna Stonytė
 4. Eva Korosteliovaitė
 5. Rolandas Jokšas
 6. Kamilė Stasiulytė
 7. Luknė Atkočiūnaitė
 8. Goda Šimkevičiūtė
 9. Setas Dvarijonas
 10. Arielė Petrošiūtė
 11. Emilija Žiliūtė
 12. Marija Lukošiūtė
 13. Amelija Smilginaitė
 14. Emilija Stončaitytė
 15. Emilija Tamašauskaitė
 16. Augustė Lukauskaitė
 17. Vita Semionovaitė
 18. Evija Bautronytė
 19. Marius Stirba
 20. Eva Jakaitė
 21. Emilija Stankaitytė
 22. Luka Lemežytė

Endriejavo skyrius:

 1. Ignė Gelminauskaitė (kanklės)
 2. Julius Žemgulys (akordeonas)

 

 

  

Jei nori išmokti groti, šokti ir dainuoti - laukiame
Gegužės 29 d. 18 val. Gargždų muzikos mokykloje!

Stojamieji egzaminai vyks į šias specialybes: fortepijono, smuiko, akordeono, kanklių, birbynės, saksofono, trimito, trombono, klarneto, gitaros, mušamųjų, džiazinio dainavimo, chorinio dainavimo ir choreografijos.


INFORMACIJA STOJANTIESIEMS: https://gargzdumm.lt/stojantiesiems

Gargždų muzikos mokykla gali teikti paslaugas ukrainiečių vaikams norintiems lankyti mokyklą:

Gargžduose: fortepijonas, akordeonas, smuikas, birbynė, kanklės, mušamieji instrumentai,
gitara, trimitas, trombonas, klarnetas, choreografija.


Kontaktinis asmuo - Audronė Balsienė, tel. 861636899


Endriejavo skyrius: fortepijonas, akordeonas, kanklės.
Kontaktinis asmuo – Raimonda Jasinskienė, tel. 860649153


Veiviržėnų skyrius: fortepijonas, akordeonas, kanklės, trimitas ir birbynė.
Kontaktinis asmuo – Albertas Žilys, tel. 868039165


Priekulės skyrius: fortepijonas, akordeonas, gitara, smuikas ir saksofonas.
Kontaktinis asmuo – Birutė Pakarklienė, tel. 861498852


Kretingalės skyrius: fortepijonas.
Kontaktinis asmuo – Birutė Pakarklienė, tel. 861498852