Akordeono skyrius

  Akordeono skyriuje dirba 9 pedagogai, skyriaus vedėjas mokytojas metodininkas Stanislovas Adomavičius. Skyriaus pasididžiavimas - akordeonininkų orkestras. Jo įkūrėjas ir ilgametis vadovas, šviesios atminties Mokytojas Vaidotas Steponavičius, kuris visuose respublikiniuose konkursuose iškovodavo pirmas vietas. Koncertinės kolektyvo kelionės driekėsi į Italiją, Vengriją, Olandiją. Šiuo metu orkestrui sėkmingai vadovauja mokytojas Vadims Karnickis. Veiviržėnų skyriuje mokiniai groja akordeonininkų ansambliuose, vadovaujamuose mokytojos metodininkės Danutės Alseikienės ir vyr. mokytojos Violetos Gineitytės. Visi kolektyvai dalyvauja respublikinėse Dainų šventėse. Eilę metų skyrius organizuoja  kvalifikacijos kėlimo seminarus Žemaitijos ir Klaipėdos krašto muzikos mokyklų akordeono pedagogams, bendradarbiaujant su LMTA  ir KU profesoriumi Eduardu Gabniu. Ryški skyriaus koncertinė veikla: organizuoti teminiai koncertai: „Nuo armonikos iki džazo“, „Sentimentalus akordeonas“, „Prisiminimų valsas“, „Užburtas  akordeonas“, koncertas-paskaita „Akordeono kelias“.  „Akordeono skambesy“, mokytojos Z.Kalpokienės mokinės R.Lengvinaitės rečitalis „Mergina ir 120 bosų“, koncertas-projektas su Klaipėdos S.Šimkaus konservatorijos ir KU Menų akademijos studentais.

  Tarptautinių, respublikinių, Žemaitijos ir Klaipėdos krašto konkursų laureatais ir diplomantais yra tapę eilė mokyklos ugdytinių: E. Šutinas, M. Lukošius, V. Pakarnis,  A. Sermontytė, A. Kampas, R.Lengvinaitė, M.Kukšta. (mokytoja Z. Kalpokienė), R.Žvirblytė, V.Judeikytė, M.  Puplesis, ,A. Žemgulytė (mokytoja D. Alseikienė, E. Uždanavičius, V Grikšas, J. Šlušnytė, M.Škirman. L. Dirškus, E. Žemgulytė. G. Dausynaitė, E. Valaitis, ,A. Radvilavičiūtė (mokytojas S.Adomavičius),  E. Straukas, R. Žilevičiūtė, M. Abramavičius (mokytoja V. Armalienė), K. Ruškys (mokytoja V. Gineitytė), I. Šaltupis (mokytoja D. Kubiliutė.)