Mokyklos istorija

Gargždų muzikos mokykla

1965 metais prie miesto parko Gargžduose atidaroma muzikos mokykla. Priimti  75 mokiniai, dirbo 7 mokytojai. Pirmaisiais metais buvo mokoma groti fortepijonu, smuiku, akordeonu, trimitu. Mokyklos direktoriumi skiriamas Benediktas Stirbys.  Nuo 1975 iki 2016 metų mokyklai vadovavo Vidutis Petras Normantas. 1991 metais mokykla persikėle į kitas, erdvesnes dabartines patalpas. 1992 metais atidaryti choreografijos ir dramos skyriai. Šiuo metu mokosi virš 500 mokinių dirba 69 pedagogai. Visi mokytojai ir koncertmeiteriai nuolat kelia savo dalykinę kvalifikaciją, atestuojami kvalifikacinėms kategorijoms. Daugumai pedagogų suteikti vyresniojo mokytojo, 25 - mokytojo metodininko, o N. Usevičienei ir S. Stalmokui  eksperto kvalifikacinės kategorijos. Mokykloje veikia trys skyriai: muzikos, kuriame mokiniai mokosi groti fortepijonu, smuiku, akordeonu, kanklėmis, birbyne, trimitu, saksofonu, klarnetu, trombonu, mušamaisiais, gitara, džiazinio dainavimo, bei chorinio dainavimo. Šokio ir vaidybos mokiniai mokosi choreografijos ir dramos skyriuose. Mokykloje ugdomi ir sutrikusio intelekto vaikai. Nuo 1989 veikia mokyklos filialas Veiviržėnuose, o nuo 2005 metų – Endriejave. Juose mokosi 100 vaikų. Per 50 gyvavimo metų, mokyklą baigė 1698 mokiniai, nemaža dalis, baigę muzikos studijas, grįžta dirbti pedagoginį darbą į savo mokyklą, nenutraukia ryšių su muzika.


Mokykla inicijavo eilę respublikinių renginių: Klaipėdos krašto muzikos ir meno mokyklų Tautinės muzikos festivalį „Trimitatis", neįgalių vaikų meno festivalį, Tarptautinį gospel muzikos festivalį, respublikinį vargonų muzikos festivalį „Festum organorum", Klaipėdos krašto muzikos mokyklų šokių kolektyvų festivalį, apskrities muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalį „Linksmieji klavišai".  Organizuoti tarptautiniai meno ir sporto festivaliai, dalyvaujant atlikėjams iš užsienio muzikos mokyklų. Mokyklos meninių kolektyvų koncertinės kelionės driekiasi daugelyje Europos šalių: Italija, Austrija, Ispanija, Gruzija, Ukraina,  Latvija, Estija, Olandija, Vokietija, Vengrija, Slovakija, Čekija ir kt.