Chorinio dainavimo skyrius

Ilgamečio mokyklos direktoriaus Vidučio  Normanto pastangomis, mokykloje įsteigtas berniukų ir jaunuolių choras "Klevelis". Ilgus metus jam vadovavo tuometis mokyklos direktorius, jam talkino mokytojas Gžegožas Krušinskis. Šiuo metu chore dainuoja 48 berniukai ir jaunuoliai. Vyriausias choro vadovas -mokytojas metodininkas Gžegožas Krušinskis, chormeisteirė mokytoja metodininkė Jolanta Laurinavičienė, koncertmeisterė metodininkė Elena Tislenka. Choras -nuolatinis Dainų švenčių dalyvis, o kasmetinės koncertinės ir edukacinės  išvykos driekiasi į Vokietiją, Austriją, Vengriją, Estiją, Čekiją, Lenkiją, Slovakiją ir kitas šalis. Be pagrindinio užsiėmimo (dainavimo), visi mokiniai groja pasirinktu muzikos instrumentu, lanko solfedžio, muzikos istorijos pamokas. Choras -respublikinių festivalių "Berniukai prieš smurtą ir narkomaniją", Gospel muzikos ir kitų festivalių dalyvis, nuolat koncertuojantis mokyklos, miesto renginiuose.