Savivalda

Mokyklos taryba
Justas Katauskis - pirmininkas
Ieva Kazlauskienė - sekretorė
Mokytojai:
Justas Katauskis

Irena Koncevičienė

Martynas Ratas
Tėvai:
Ieva Kazlauskienė

Edita Valančiūtė

Direkcinė taryba
Danutė Ruškytė - pirmininkė
Nariai:
Audronė Balsienė - direktorės pavaduotoja ugdymui
Bitutė Pakarklienė - direktorės pavaduotoja ugdymui
Skyrių vedėjai:
Stanislovas Adomavičius
Nijolė Usevičienė
Giedrė Malūnavičienė
Martynas Ratas
Daiva Jautžemienė
Jūratė Jatulienė
Laima Jusčienė
Gžegožas Krušinskis
Justas Katauskis

Kristina Tverijoniene

Aida Košaitiene
Aurelija Dovydaitienė

Metodinė taryba
Giedrė Malūnavičienė - pirmininkė
Nijolė Usevičienė - sekretorė
Nariai:

Danutė Ruškytė

Audronė Balsienė

Bitutė Pakarklienė
Sigitas Stalmokas
Stanislovas Adomavičius

Mokytojų atestacinė komisija:
Danutė Ruškytė - direktorė
Vilma Gudzevičienė - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus patarėja
Petras Katauskis - mokytojas metodininkas
Nijolė Usevičienė - mokytoja ekspertė
Sigitas Stalmokas - mokytojas ekspertas
Stanislovas Adomavičius - mokytojas metodininkas
Giedrė Malūnavičienė - mokytoja metodininkė
Irena Koncevičienė -  mokytoja metodininkė

Mokyklos Etikos komisija:
Audronė Balsienė - pirmininkė
Nariai:
Birutė Pakarklienė
Martynas Ratas

Krizių valdymo taryba:
Nijolė Usevičienė - pirmininkė
Inga Gustauskienė - sekretorė
Vadims Karnickis - IT specialistas
Nariai:
Justas Katauskis
Daiva Jautžemienė
Vaidotas Rukas