Savivalda

Mokyklos taryba
Neringa Žemgulienė - pirmininkė
Stasys Adomavičius - sekretorius
Mokytojai:
Danguolė Gerdauskienė
Violeta Jokubaitienė
Giedrė Malūnavičienė
Justas Katauskis
Albertas Žilys
Jūratė Jatulienė
Konstantinas Usevičius
Tėvai:
Alina Kalinauskienė
Gediminas Venckus
Živilė Ruibienė
Rimantas Samauskis
Kristina Uogintienė
Rasa Andriušienė

Direkcinė taryba
Danutė Ruškytė - pirmininkė
Nariai:
Audronė Balsienė - direktorės pavaduotoja ugdymui
Skyrių vedėjai:
Stanislovas Adomavičius
Nijolė Usevičienė
Giedrė Malūnavičienė
Martynas Ratas
Daiva Jautžemienė
Jūratė Jatulienė
Laima Jusčienė
Gžegožas Krušinskis
Sigitas Stalmokas
Natalija Chonina
Aalbertas Žilys

Metodinė taryba
Audronė Balsienė  - pirmininkė
Nijolė Usevičienė - sekretorė
Nariai:
Sigitas Stalmokas
Stanislovas Adomavičius
Giedrė Malūnavičienė
Danutė Ruškytė

Mokytojų atestacinė komisija:
Danutė Ruškytė - direktorė
Vilma Gudzevičienė - Klaipėdos rajono švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Petras Katauskis - mokytojas metodininkas
Nijolė Usevičienė - mokytoja ekspertė
Sigitas Stalmokas - mokytojas ekspertas
Stanislovas Adomavičius - mokytojas metodininkas
Giedrė Malūnavičienė - mokytoja metodininkė
Irena Koncevičienė - Priekulės muzikos mokyklos mokytoja metodininkė

Mokyklos Etikos komisija:
Audronė Balsienė - pirmininkė
Nariai:
Birutė Pakarklienė
Sandra Venckutė-Gailiušienė

Krizių valdymo taryba:
Nijolė Usevičienė - pirmininkė
Inga Gustauskienė - sekretorė
Vadims Karnickis - IT specialistas
Nariai:
Justas Katauskis
Daiva Jautžemienė
Vaidotas Rukas