Mokyklos pedagogai

Fortepijono skyrius
Daiva Jautžemienė – mokytoja metodininkė, skyriaus vedėja
Audronė Balsienė – mokytoja metodininkė
Violeta Jokubaitienė – mokytoja metodininkė
Petras Katauskis – mokytojas metodininkas
Jolanta Kudabienė – mokytoja metodininkė
Loreta Serapinienė – mokytoja metodininkė
Silvija Petukauskienė - mokytoja metodininkė
Birutė Pakarklienė – mokytoja metodininkė, Prekulės ir Kretingalės skyriaus pavaduotoja
Aurelija Dovydaitienė – mokytoja metodininkė, Kretingalės skyriaus vedėja
Nijolė Steponavičienė – vyr. mokytoja
Dalia Kvietkauskienė – vyr. mokytoja
Sandra Venckutė-Gailiušienė - vyr. mokytoja
Loreta Vežuka – vyr. mokytoja, koncertmeisterė metodininkė
Justas Katauskis -  vyr. mokytojas
Dalia Benetienė - vyr. mokytoja
Raimonda Jasinskienė - mokytoja, vyr. koncertmeisterė, Endriejavo skyriaus vedėja
Marijus Sūdžius - mokytojas
Egidijus Jovaiša - mokytojas
Regina Mockutė - mokytojas
Goda Čaraitė - mokytoja

Akordeono skyrius
Stanislovas Adomavičius – skyriaus vedėjas, mokytojas metodininkas
Irena Koncevičienė - mokytoja metodininkė
Violeta Gineitytė – mokytoja metodininkė
Danutė Alseikienė – mokytoja metodininkė
Verutė Armalienė – vyr. mokytoja
Dalia Kubiliutė – vyr. mokytoja
Aida Košaitienė - vyr. mokytoja
Vadims Karnickis – mokytojas
Oksana Novačenko – vyr. mokytoja

Liaudies instrumentų skyrius
Jūratė Jatulienė - skyriaus vedėja, vyr. mokytoja, kanklės
Danguolė Liutikienė – mokytoja metodininkė, kanklės
Alvydas Vozgirdas – mokytojas metodininkas, birbynė
Romualdas Kiudys – vyr. mokytojas, birbynė
Kristina Tverijonienė - mokytoja, kanklės
Aivaras Lidžius - mokytojas, birbynė

Orkestrinis skyrius
Martynas Ratas - skyriaus vedėjas, mokytojas, klarnetas
Sigitas Stalmokas – mokytojas ekspertas, saksofonas
Albertas Žilys – mokytojas metodininkas, trimitas, Veiviržėnų skyriaus vedėjas
Vladislava Stalmokienė – mokytoja metodininkė, smuikas
Bronislovas Vaičius – mokytojas metodininkas, trombonas
Konstantinas Usevičius – vyr. mokytojas, smuikas
Audronė Asnauskienė - vyr. mokytoja
Asta Kontrimienė - vyr. mokytoja
Aleksandras Titovas - mokytojas, smuikas
Vilius Matijošaitis - mokytojas

Teorinis skyrius
Nijolė Usevičienė – skyriaus vedėja, mokytoja ekspertė
Danguolė Gerdauskienė – mokytoja metodininkė
Violeta Jokubaitienė – mokytoja metodininkė
Jolanta Laurinavičienė – mokytoja metodininkė
Jovita Jokšienė – mokytoja metodininkė
Gžegožas Krušinskis – mokytojas metodininkas
Regina Tulickienė - vyr. mokytoja
Egle Iliutkina - mokytoja

Chorinio dainavimo skyrius
Gžegožas Krušinskis – skyriaus vedėjas, mokytojas metodininkas, berniukų choro "Klevelis" vadovas
Danguolė Gerdauskienė - mokytoja metodininkė, merginų choro vadovė

Choreografijos skyrius
Giedrė Malūnavičienė - skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė
Dovydas Veiverys - mokytojas metodininkas
Aurelija Urbaitienė – vyr. mokytoja

Teatrinis skyrius
Laima Jusčienė – vyr. mokytoja

Koncertmeisteriai
Rolandas Anužis
Bronislovas Mockus - vyr. koncertmeisteris
Jelena Tislenka – mokytoja metodininkė
Liudmila Bazžina – vyr. koncertmeisterė
Justas Katauskis – vyr. koncertmeisteris
Loreta Vežuka – mokytoja metodininkė
Gitana Masiulienė - mokytoja metodininkė
Marijus Sūdžius - vyr. koncertmeisteris
Loreta Piaseckienė - koncertmeisterė

Džiazo ir moderniosios muzikos skyrius
Justas Katauskis - skyriaus vedėjas, vyr. mokytojas, vyr. koncertmeisteris (fortepijono specialybė)
Sigitas Stalmokas - mokytojas ekspertas (saksofono specialybė)
Mykolas Eiva - mokytojas metodininkas (mušamųjų instrumentų specialybė)
Vaidotas Rukas - vyr. mokytojas (gitaros specialybė)
Rolandas Tarvainis - vyr. mokytojas (gitaros specialybė)
Edita Bodrovaitė Rukienė - mokytoja (džiazo vokalo specialybė)
Antanas Balsys - mokytojas (gitaros/bosinės gitaros specialybė)
Marijus Sūdžius - mokytojas, vyr. koncertmeisteris (fortepijono specialybė)
Paulius Bajorūnas - mokytojas (saksofonas)


Sutrikusio intelekto vaikų (SIV) skyrius
Jolanta Laurinavičienė - mokytoja metodininkė, skyriaus vedėja
Danguolė Gerdauskienė - mokytoja metodininkė