Mokyklos pedagogai

Fortepijono skyrius
Daiva Jautžemienė – mokytoja metodininkė, skyriaus vedėja
Audronė Balsienė – mokytoja metodininkė
Violeta Jokubaitienė – mokytoja metodininkė
Petras Katauskis – mokytojas metodininkas
Jolanta Kudabienė – vyr. mokytoja
Dalia Kvietkauskienė – vyr. mokytoja
Loreta Serapinienė – mokytoja metodininkė
Nijolė Steponavičienė – vyr. mokytoja
Birutė Pakarklienė – mokytoja metodininkė
Aurelija Dovydaitienė – mokytoja metodininkė
Sandra Venckutė-Gailiušienė - vyr. mokytoja
Loreta Vežuka – vyr. mokytoja, koncertmeisterė metodininkė
Justas Katauskis -  vyr. mokytojas
Aida Košaitienė - vyr. mokytoja
Silvija Petukauskienė - mokytoja metodininkė
Dalia Benetienė - vyr. mokytoja
Raimonda Jasinskienė - mokytoja, vyr. koncertmeisterė, Endriejavo skyriaus vedėja


Akordeono skyrius
Stanislovas Adomavičius – skyriaus vedėjas, mokytojas metodininkas
Verutė Armalienė – vyr. mokytoja
Vadims Karnickis – mokytojas
Danutė Alseikienė – mokytoja metodininkė
Violeta Gineitytė – mokytoja metodininkė
Dalia Kubiliutė – vyr. mokytoja
Irena Koncevičienė - mokytoja metodininkėLiaudies instrumentų skyrius
Jūratė Jatulienė - skyriaus vedėja, vyr. mokytoja, kanklės
Danguolė Liutikienė – metodininkė, kanklės
Romualdas Kiudys – vyr. mokytojas, birbynė
Alvydas Vozgirdas – mokytojas metodininkas, birbynė
Kristina Tverijonienė - mokytoja, kanklės
Aivaras Lidžius - mokytojas, birbynė

Orkestrinis skyrius
Martynas Ratas - skyriaus vedėjas, mokytojas, klarnetas
Konstantinas Usevičius – vyr. mokytojas, smuikas
Sigitas Stalmokas – mokytojas ekspertas, saksofonas
Vladislava Stalmokienė – mokytoja metodininkė, smuikas
Bronislovas Vaičius – mokytojas metodininkas, trombonas
Albertas Žilys – mokytojas metodininkas, trimitas, Veiviržėnų skyriaus vedėjas
Aleksandras Titovas - mokytojas, smuikas
Audronė Asnauskienė - vyr. mokytoja

Teorinis skyrius
Nijolė Usevičienė – skyriaus vedėja, mokytoja ekspertė
Danguolė Gerdauskienė – mokytoja metodininkė
Violeta Jokubaitienė – mokytoja metodininkė
Jolanta Laurinavičienė – mokytoja metodininkė
Jovita Jokšienė – mokytoja metodininkė
Gžegožas Krušinskis – mokytojas metodininkas
Regina Tulickienė -vyr. mokytoja

Chorinio dainavimo skyrius
Gžegožas Krušinskis – skyriaus vedėjas, mokytojas metodininkas, berniukų choro "Klevelis" vadovas
Danguolė Gerdauskienė - mokytoja metodininkė, merginų choro vadovė

Choreografijos skyrius
Giedrė Malūnavičienė - skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė
Aurelija Urbaitienė – vyr. mokytoja
Dovydas Veiverys - mokytojas metodininkas

Teatrinis skyrius
Laima Jusčienė – vyr. mokytoja

Koncertmeisteriai
Rolandas Anužis
Bronislovas Mockus - vyr. koncertmeisteris
Jelena Tislenka – mokytoja metodininkė
Liudmila Bazžina – vyr. koncertmeisterė
Justas Katauskis – vyr. koncertmeisteris
Loreta Vežuka – mokytoja metodininkė
Gitana Masiulienė - mokytoja metodininkė
Marijus Sūdžius - vyr. koncertmeisteris
Loreta Piaseckienė - koncertmeisterė

Džiazo ir moderniosios muzikos skyrius
Vaidotas Rukas - skyriaus vedėjas, vyresnysis mokytojas (gitaros specialybė)
Sigitas Stalmokas - mokytojas ekspertas (saksofono specialybė)
Mykolas Eiva - mokytojas metodininkas (mušamųjų instrumentų specialybė)
Justas Katauskis - vyr. mokytojas, vyr. koncertmeisteris (fortepijono specialybė)
Edita Bodrovaitė Rukienė - mokytoja (džiazo vokalo specialybė)
Antanas Balsys - mokytojas (gitaros/bosinės gitaros specialybė)
Marijus Sūdžius - mokytojas, vyr. koncertmeisteris (fortepijono specialybė)
Paulius Bajorūnas - mokytojas (saksofonas)
Rolandas Tarvainis -vyr. mokytojas (gitaros specialybė)

Sutrikusio intelekto vaikų (SIV) skyrius
Jolanta Laurinavičienė - mokytoja metodininkė, skyriaus vedėja
Danguolė Gerdauskienė - mokytoja metodininkė