Kretingalės skyrius

Klaipėdos rajono savivaldybės leidimu 2020 metais atidarytas Gargždų muzikos mokyklos Kretingalės skyrius. Jam vadovauja mokytoja metodininkė Aurelija Dovydaitienė. Kretingalės skyriuje dirba 5 pedagogai.
Mokiniai mokomi groti fortepijonu ir akordeonu.