Darbo užmokestis

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita


 
     2022 m., IV ketv.

Pareigybė

Vidutinis etatų skaičius

Pilno etato vidutinis  Bruto darbo užmokestis

Kiti darbuotojai

 

 

darbininkai

4.750

827.33

specialistai

4.000

1879.86

 

 

 

Mokytojai

55.290

1643.14

 

 

 

Vadovas, vadovo pav.ugdymui

2.500

3095.71

 

 

 

 

 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“)

 

  2023-01-26