Priekulės skyrius   1968 m. rugsėjo 1 d. Priekulės mieste atidaryta vaikų muzikos mokykla vidurinės mokyklos patalpose (Klaipėdos g. 20). Mokyklos įkūrėjas ir viso steigiamojo darbo vadovas bei organizatorius buvo Priekulės vidurinės mokyklos muzikos mokytojas Vitoldas Antanas Rimkus. Pirmasis vaikų muzikos mokyklos direktorius prisimena: „ Kai 1965 m. Gargžduose buvo įkurta vaikų muzikos mokykla, būrelis Priekulės vidurinės mokyklos mokinių į ją įstojo ir per Klaipėdą važinėjo į pamokas. Brendo mintis Priekulėje atidaryti muzikos mokyklą. Tam pritarė važinėjančių į Gargždus mokinių tėvai (buvo surinkta daugiau kaip 300 parašų)“.  
   Į mokyklą atvyko dirbti 8 pedagogai: fortepijono specialybės -2, akordeono- 2, , smuiko -1, triūbos -1, klarneto -1, teoretinių disciplinų -1. Buvo mokoma groti šiais muzikos instrumentais: fortepijonu, smuiku, akordeonu, klarnetu, triūba ir trombonu. Pradžioje mokykloje mokėsi 66 mokiniai, buvo šie meniniai kolektyvai: vaikų choras (vadovas V. Rimkus), pučiamųjų orkestras (vadovai V. Rimkus ir A. Radzevičius), akordeonistų orkestras (vadovės I. Koncevičienė, G. Samylova), įvairūs instrumentiniai ansambliai. Nuo 1971 m. iki 1981 m. pastovus mokinių skaičius buvo 90.
   Direktorius Vitoldas Antanas Rimkus šiai mokyklai vadovavo 29 metus. Per šį laikotarpį mokyklą baigė 25 absolventų laidos, kurias sudarė 217 mokinių.
   Nuo 1997 m. iki 2020 m. mokyklai vadovavo Arvydas Rimkus.
   2006 m. rugsėjo 1 d. mokykla persikėlė į naujas, erdvias patalpas, kuriose buvo įrengtos klasės visų specialybių mokytojams, dvi klasės teoretinių disciplinų mokytojams ir koncertinė salė. Ryškiai pagerėjo darbo sąlygos, atsirado galimybė mokyklos salėje koncertuoti Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje žinomiems atlikėjams. 
   2020 m. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Priekulės muzikos  mokykla  reorganizuota  ir rugsėjo 1 d. prijungta  prie Gargždų muzikos mokyklos. Nuo šiol ji vadinasi  Gargždų muzikos mokyklos Priekulės skyrius. Gargždų muzikos mokyklai vadovauja direktorė D.Ruškytė , o Priekulės skyriui direktorės pavaduotoja ugdymui B.Pakarklienė. Šiuo metu čia dirba 9 mokytojai. 
   Akordeonu moko groti  Irena Koncevičienė, Danutė Alseikienė, fortepijonu - Silvija Petukauskienė, Dalia Benetienė, Birutė Pakarklienė; gitara- Rolandas Tarvainis; smuiku- Audronė Asnauskienė; saksofonu –Paulius Bajorūnas; solfedžio ir muzikos rašto- Regina Tulickienė. Solistams instrumentalistams akompanuoja Loreta Piaseckienė. Mokinių saviraiškaiir tobulėjimui  įkurti akordeonininkų, smuikininkų, gitaristų, folklorinis ansambliai .
   Priekulės skyriaus moksleiviai mokomi talentingų ir reikšmingą patirtį turinčių mokytojų I.Koncevičienės , S.Petukauskienės,A.asnauskienės. Dalis jų sėkmingai dalyvauja respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose. Pianistų atliekami kūriniai skambėjo Latvijoje, Ispanijoje, Italijoje, Armėnijoje, Čekijoje. Akordeonininkai savo atlikimu džiugino  Lenkijos, Kroatijos, Italijos, Izraelio, Kinijos, Prancūzijos, Austrijos, Portugalijos ,Turkijos, JAV, Japonijos klausytojus. Konkursų geografija plati. Ir visuose atlikėjai iškovojo prizines vietas. Plačiai muzikiniame pasaulyje skamba Lietuvos ir Priekulės vardas.