Informacija stojantiesiems


Į Gargždų muzikos mokyklą priimami vaikai nuo 7 metų. Muzikinių gebėjimų patikrinimas vyksta gegužės mėnesį. Tiksli data kasmet skelbiama rajono žiniasklaidoje, mokyklos skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje. Mokykloje mokomasi 7 metus, tik dramos skyriuje - 6. Mokymas organizuojamas pagal patvirtintą ugdymo programą, etapais: pradinis (1-3 klasės), pagrindinis (4-7). Po pradinio etapo, mokinių ir tėvų (globėjų) pageidavimu, mokiniai gali rinktis pagrindinį, mėgėjų ar profesinį mokymo lygmenį. Chorinio dainavimo skyriaus mokiniai mokomi groti pasirinktu instrumentu. Visi mokiniai nuo 3 klasės lanko meninį kolektyvą. Mokslas mokykloje mokamas - 15 EUR, socialiai remtinų šeimų vaikai ir neįgalūs Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nutarimu nuo mokesčio už mokslą atleidžiami.
Stojimo prašymas

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 46) 45 20 84  /  (8 46) 45 20 85