Dramos skyrius

Teatrinio meno skyriaus mokiniai,   mokydamiesi  vaidybinio meno, turi  galimybę  puoselėti  savo kūrybinius gebėjimus. Pamokų metu, vaikai mokosi vaidybos, sceninės kalbos, judesio, dalyvauja įvairiuose respublikiniuose konkursuose, festivaliuose. Kasmet organizuoja Teatro dienos šventę "Žaidžiame teatrą'', pakviečia į premjerinį vaikų spektaklį, kuria  projektus, kurie apjungia  kitas meno šakas, veda koncertus.
Pavadinti teatrą „Kipšiuku" pasiūlė vienas iš vaikų artistų. Visi nusprendė, kad tai šmaikštus pavadinimas. Taip ir vadiname jį iki šiol nuo  1999m.  Pastatyti spektakliai : G.Germanavičienės  „Vėjo botagėlis", V. Palčinskaitės muzikinė pasaka „Aš vėl vejuos vasarą", H K Anderseno „Coliukė", A.Liuo-  bytės „Aukso obuolys", Š.Pero „Batuotas katinas", O. Proislerio  „Raganiukė', pasaka pagal S.Kozlov knygą „Ežiukas rūke '', pagal D. Kandrotienės knygą   „Spintos istorijos'', A, Liuobytės „Pupa ir seneliai" ir kit. Beveik visiems spektakliams muziką kūrė ir įrašinėjo mokytojas ekspertas Sigitas Stalmokas. Eilę metų respublikiniame muzikos ir meno mokyklų skaitovų konkurse Jonavoje, mokiniai laimi pirmas vietas.