Veiviržėnų skyriusMokyklos skyriuje Veiviržėnuose mokosi 60 mokinių, dirba  pedagogai. Skyriaus vedėja - vyr. mokytoja Kristina Tverijonienė. Mokiniai mokomi groti fortepijonu, akordeonu, kanklėmis, birbyne, trimitu. Skyriuje organizuojama daug renginių, koncertų, glaudžiai bendradarbiaujama   su Veiviržėnų E. Šaulio gimnazija,  Kultūros centru,  vietos bendruomene.   Skyriuje ugdytiniai muzikuoja  akordeonininkų ansambliuose (vir. mokytoja Verutė Armalienė, vyr. mokytoja V. Gineitytė). Folkloro ansamblis ''Veiviržėlė'' gyvuoja nuo 2004 metų (vadovai   J.Kudabienė ir A. Vozgirdas), aktyviai propaguoja etninio dainavimo ir muzikavimo tradicijas. Ansamblis - nuolatinis  apskrities festivalių dalyvis. Trimitininkų ansamblis - respublikinių, tarptautinių konkursų laureatas - (mokytojas metodininkas A. Žilys).
Liaudies instrumentų  ansamblis  (vadovai - V. Narmontė ir A.Vozgirdas) aktyviai  dalyvauja konkursuose,  festivaliuose rajone, bei Lietuvoje: kasmetinės Klaipėdos krašto dainų šventės, Moksleivių bei Pasaulio lietuvių dainų šventės, Žemaitijos krašto liaudies instrumentų ansamblių - festivalio "Trimitatis" dalyvis,  konkurso "Atlėk sakale"  Alytuje diplomantas. Visi meniniai kolektyvai-nuolatiniai respublikinių Dainų švenčių dalyviai.