Gargždų muzikos mokykla       1965 metais prie miesto parko Gargžduose atidaroma muzikos mokykla. Priimti 75 mokiniai, dirbo 7 mokytojai. Pirmaisiais metais buvo mokoma groti fortepijonu, smuiku, akordeonu, trimitu. Mokyklos direktoriumi skiriamas Benediktas Stirbys. Nuo 1975 iki 2016 metų mokyklai vadovavo Vidutis Petras Normantas. 2016 metais mokyklos vairą perėmė ilgametė pavaduotoja Danutė Ruškytė. Šiuo metu mokykloje pavaduotojomis ugdymui dirba Audronė Balsienė ir Birutė Pakarklienė, o pavaduotoja ūkio reikalams - Eglė Katauskė. 

       1991 metais mokykla persikėlė į kitas, erdvesnes dabartines patalpas miesto centre. 1992 metais atidaryti choreografijos ir dramos skyriai. Mokykloje 2017 metais atlikta patato renovacija, pakeisti stendai, atnaujintas fojė. Šiuo metu mokosi virš 550 mokinių, dirba 67 pedagogai. Visi mokytojai ir koncertmeiteriai nuolat kelia savo dalykinę kvalifikaciją, atestuojami kvalifikacinėms kategorijoms. Daugumai pedagogų suteikti vyresniojo mokytojo, metodininko, o N. Usevičienei ir S. Stalmokui eksperto kvalifikacinės kategorijos.

       Mokykloje veikia trys skyriai: muzikos, kuriame mokiniai mokosi groti fortepijonu, smuiku, akordeonu, kanklėmis, birbyne, trimitu, saksofonu, klarnetu, trombonu, mušamaisiais, gitara, džiazinio dainavimo, bei chorinio dainavimo. Šokio ir vaidybos mokiniai mokosi choreografijos ir dramos skyriuose. Mokykloje ugdomi ir sutrikusio intelekto vaikai. Nuo 1989 veikia mokyklos skyrius Veiviržėnuose, o nuo 2005 metų - Endriejave. Juose mokosi apie 100 vaikų.  2020 metais reorganizuota Priekulės muzikos mokykla. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, prijungta prie Gargždų muzikos mokyklos. Šiuo metu ten mokosi per 80 mokinių. Dirba 9 pedagogai, kurie moko mokinius groti fortepijonu, akordeonu, smuiku, saksofonu ir gitara. Mokinų ir tėvų patogumui, mokytojai vyksta į Kretingalę, kur treti metai vaikai turi galimybę groti fortepijonu ir akordeonu.  Per mokyklos gyvavimo metus, mokyklą baigė virš 2000 mokinių, nemaža dalis, baigę muzikos studijas, grįžta dirbti pedagoginį darbą į savo mokyklą, nenutraukia ryšių su muzika.

       Mokykla inicijavo eilę respublikinių renginių: Klaipėdos krašto muzikos ir meno mokyklų Tautinės muzikos festivalį „Trimitatis", neįgalių vaikų meno festivalį, Tarptautinį gospel muzikos festivalį, respublikinį vargonų muzikos festivalį „Festum organorum", respublikinius konkursus „Minijos vingiai“ ir „In corpore“, Klaipėdos krašto muzikos mokyklų šokių kolektyvų festivalį, apskrities muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalį „Linksmieji klavišai", tęstinį projektą “Jungtinis Lietuvos choras”. Organizuoti tarptautiniai meno ir sporto festivaliai, dalyvaujant atlikėjams iš užsienio muzikos mokyklų. Mokyklos meninių kolektyvų koncertinės kelionės driekiasi daugelyje Europos šalių: Italija, Austrija, Ispanija, Gruzija, Ukraina, Latvija, Estija, Olandija, Vokietija, Vengrija, Slovakija, Čekija, Kroatija, ir kt.  Vertybės (mokyklos filosofija).  Visi bendruomenės nariai mokykloje kuria humaniškus tarpusavio santykius ir prasmingą aplinkų visumą (tradicijų ir papročių, kurios egzistuoja mūsų visuomenėje).

Nuolat ugdant save, ieškant tiesos ir padedant tai padaryti kitiems būtinas:

*   kiekvieno ugdytinio gebėjimų ugdymas;

*   asmeninė socialinė atsakomybė;

*   visų bendruomenės narių geranoriškas bendradarbiavimas;

*   kūrybiškas komandinis vadovų ir pedagogų darbas;

*   nenutrūkstantis patirties kaupimo procesas.

  Mokyklos vizija. Mokykla - vaikų kūrybinio polėkio, saviraiškos poreikių tenkinimo ir gebėjimų atskleidimo neformaliojo ugdymo įstaiga, kuri skatina ir puoselėja vaikų meninį intelektą ir atlikimo džiaugsmą.  Mokyklos misija. Teikia pradinį, pagrindinį, profesinės linkmės ir mėgėjų meninį išsilavinimą. Į mokyklą integruojami neįgalūs vaikai ir jaunuoliai. Mokykla teikia galimybę kiekvienam atsiskleisti meninėje kūryboje. Ugdo dorą asmenybę, orientuotą į darnų socialinį bei kultūrinį rajono ir krašto gyvenimą.