Gargždų muzikos mokyklos mokinių pasiekimai respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose 2010-2019 m.m.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gargždų  muzikos mokyklos mokinių pasiekimai respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose

2016-2017 m.m.


Respublikiniai konkursai ir kt.
Respublikinis meninio skaitymo konkursas, A. Gindulytė, mokytoja L. Jusčienė  - III vieta
Respublikinė kanklininkų olimpiada „Skambiosios stygos“, G. Drakšaitė, mokytoja D. Liutikienė  - II vieta
VII Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkursas „Šypsenėlė“, R. Taučiūtė (mokytoj. P. Katauskis) ir D. Žemgulis (mokyt. V. Jokubaitienė) - diplomantai
II respublikinės profesinės linkmės moksleivių konkursas, J. Preibytė  - Laureatė
Gargždų muzikos mokyklos pučiamųjų orkestrui suteikta Respublikos I aukščiausia meninio pajėgumo kategorija  - 17 mokinių

Tarptautiniai konkursai ir kt.
Baltijos šalių vokalinės muzikos konkursas „Dainuok, žiemužėle“ - dainos studija „Svirplys“, mokytoja N. Usevičienė.  - I vieta, 12 mokinių
V tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Mano draugas - fortepijonas“. Deimantė Piaulokaitė (mokytoja  - L. Serapinienė) - diplomantė
Tarptautiniai konkursai: „Talentų lyga“, „Aprila pilieni“, „Baltic voice“ - dainos studija „Svirplys“  - II, III vietos, III ir III vietos, 12 mokinių
IX tarptautinis vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų ansamblių konkursas „Pavasario trimitai 2017“ (Mokytoj. A. Žilys) - diplomantai, 6 mokiniai
Tarptautinis saksofonininkų konkursas Maskvoje „Puškinsax“, B. Gadeikytė (mokyt. S. Stalmokas) - diplomantė
Tarptautinis kamerinių ir džiazo ansamblių konkursas „Sąskambiai“, džiazinės muzikos ansamblis „Soloja“ - laureatai, 9 mokiniai
Tarptautinis akordeonistų konkursas - Vilnius 2017, mokytojas J. Katauskis - II vieta, 7 mokiniai


V tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas Mano draugas-fortepijonas" - Deimantė Piaulokaitė - diplomantė (mokytoja L. Serapinienė)

2015-2016 m.m.


Tarptautinis konkursas Grand festival" (Pesaro, Italija)

 • Karolis Juška - diplomantas (mokytoja N. Chonina

Tarptautinis konkursas „Aprilla pilieni"

 • "Svirplys" - I vieta, mokytoja N. Usevičienė
 • Duetas Julija ir Julija - III  vieta, mokytoja N. Usevičienė
 • "Svirplys" junior - diplomantai, mokytoja N. usevičienė


V respublikinis R. Žaldoko smuikininkų konkursas

 • Saulė Bielkauskaitė - II vieta, mokytoja V. Stalmokienė, koncertmeisterė L. Bazžina
 • Odilija Tinkutytė - III vieta, mokytoja V. Stalmokienė, koncertmeisterė L. Bazžina
 • A. Tomchuk - diplomantas, mokytojas K. Usevičius, koncertmeisterė L. Bazžina


V republikinis pianistų konkursas „Judančio pasaulio ritmai"

 • Dovydas Žemgulis - laureatas, mokytoja V. Jokubaitienė


Respublikinis akordeonistų konkursas 

 • Akordeonistų orkestras - I vieta, mokytojas J. Katauskis


Respublikinis vokalinės muzikos konkursas „Skambėk, Dzūkija"


 • Dainos studija "Svirplys" - Grand prix, mokytoja N. Usevičienė
 • Svirplys" Junijor - III vieta, mokytoja N. Usevičienė


Respublikinis J. Pakalnio pučiamųjų instrumentų konkursas

 • Beatričė Gadeikytė - I vieta, mokytojas S. Stalmokas, koncertmeisterė E. Tislenka
 • Šalnė Ašmontaitė - III vieta, mokytojas. Bronislovas Vaičius, koncertmeisterė E. Tislenka


III Tarptautinis instrumentinės muzikos konkursas „Mažųjų mozaika"

 • Deimantė Piaulokaitė - laureatė, mokytoja L. Serapinienė


Respublikinio moksleivių meninio skaitymo konkurso zoninis turas

 • Kamilė Mažonaitė - II vieta, mokytoja L. Jusčienė

Respublikinis muzikos ir meno mokyklų jaunųjų skaitovų konkursas

 • Austėja Gindulytė - III vieta, mokytoja L. Jusčienė


Respublikinio J. Pakalnio pučiamųjų instrumentų konkurso zoninis turas

 • Beatričė Gadeikytė - laureatė, mokytojas S. Stalmokas, koncetmeisterė E. Tislenka
 • Šalnė Ašmontaitė - laureatė, mokytojas B. Vaičius, koncertmeisterė E. Tislenka

Respublikinio vaikų ir moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė 2016" zoninis turas


 • Dainos studijos Svirplys" du vokaliniai ansambliai - laureatai. Mokytoja N. Usevičienė

Respublikinio meninio skaitymo konkurso rajoninis turas

 • Kamilė Mažonaitė - laureatė, mokytoja L. Jusčienė


Respublikinio B. Dvariono smuikininkų konkurso zoninis turas

 • Odilija Tinkutytė - laureatė, mokytoja V. Stalmokienė, koncertmeisterė L. Bazžina
 • Saulė Bielkauskaitė - laureatė, mokytoja V. Stalmokienė, koncertmeisterė L. Bazžina

Respublikinio B. Dvariono pianistų konkurso zoninis turas

 • Roberta Taučiūtė - laureatė, mokytojas P. Katauskis

Baltijos šalių vokalinės dainos konkursas

 • Dainos studija Svirplys": vyresnioji grupė - I vieta, jaunesnioji grupė - II vieta, mokyt. N. Usevičienė

Pirmasis respublikinis P. Vyšniausko saksofonininkų konkursas 

 • Jazmina Preibytė - II vieta, mokytojas S. Stalmokas
 • džiazo ansamblis - III vieta, vadovas S. Stalmokas

Tarptautinis konkursas Kaunas talent 2015"

 • Dainos studija "Svirplys" - II vieta, mokytoja N. Usevičienė
 • Julija Jarutytė, Julija Šapalaitė - diplomantės, mokyt. N. Usevičienė

Žemaitijos krašto lietuviškos pjesės konkursas „Pajūrio klavyrai"

 • Deimantė Piaulokaitė - II vieta, mokyt. L. Serapinienė
 • Lėja Mažeikytė - III vieta, mokyt. L. Serapininenė
 • Danielius Krušinskis - III vieta, mokyt. V. Jokubaitienė
 • Roberta Taučiūtė - III vieta, mokyt. P. Katauskis

Klaipėdos krašto kanklininkių etiudo konkursas

 • Emilija Bieliauskaitė - II vieta, mokyt. J. Jatulienė

Tarptautinis konkursas „Christmas Ware 2015“ (Jurmala)


 • Deimantė Piaulokaitė -  III laipsnio laureatė, mokyt. L.Serapinienė
 • Gertrūda Žemgulytė - I laipsnio diplomantė, mokyt. V. Jokubaitienė
 • Lėja Mažeikytė - II laipsnio diplomantė, mokyt. L. Serapinienė2014-2015 mokslo metaiII klasės kanklininkių etiudų konkursas Klaipėdos J.Kačinsko muzikos mokykloje

 • Greta Drakšaitė - laureatė, mokyt. D. Liutikienė
 • Ieva Dirgėlaitė - laureatė, mokyt. K. Kartanaitė

Tarptautinis konkursas  „Kaunas talent - 2014"

 • Dainos studija Svirplys" - laureatas ir specialaus prizas  "Už geriausią jazz kūrinio atlikimą", mokyt. N. Usevičienė 

Baltijos šalių vokalinių ansamblių konkursas  Dainuok žiemužėle"

 • Dainos studija Svirplys" -  II vieta, mokyt. N. Usevičienė

Tarptautinis vokalinės muzikos konkursas Sing Christmas - 2014"

 • Dainos studija „Svirplys" - I vieta ir Grand Prix, mokyt. N. Usevičienė

XII J. Švedo respublikinio konkurso zoninis turas:

 • Beatričė Vilimaitė 3kl.- laureatė, mokyt.  D.Liutikienė
 • Julija Bendikaitė 7kl.- laureatė, mokyt.   D.Liutikienė
 • Marius Klumbys 6kl. - laureatas, mokyt. A.Vozgirdas


XII J. Švedo liaudies instrumentų respublikinis konkursas

 •  Julija Bendikaitė - laureatė, mokytoja D. Liutikienė

Respublikinio akordeonistų konkurso zoninis turas

 • Aušrinė Radvilavičiūtė - I vieta, mokytojas S. Adomavičius
 • Edvinas valaitis - II vieta. mokytojas S. Adomavičius
 • Marius Kukšta - II vieta, mokytoja Z. Kalpokienė
 • Austėja Žemgulytė, Marius Klumbys - III vieta, mokyt. Danutė Alseikienė ir Alvydas Vozgirdas

VI Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijononės muzikos konkursas  Šypsenėlė" zoninis turas


 • Roberta Taučiūtė - laureatė, mokyt. P. Katauskis
 • Povilas Grimalis - diplomantas, mokyt. P. Katauskis
 • Deimantė Piaulokaitė - diplomantė, apdovanota už geriausiai atliktą užsienio kompozitorių kūrinį, mokyt. L. Serapinienė
 • Gertrūda Žemgulytė - diplomantė, mokyt. V. Jokubaitienė

VI Lietuvos respublikinis jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkursas Šypsenėlė"

 • Paulius Gelžinis - diplomantas, mokytojas P. Katauskis

V fortepijoninių ansamblių konkursas Muzika sujungia mus" Plungėje

 • Evelina Jokubauskaitė ir Živilė Stanevičiūtė - diplomantės, mokyt. N. Chonina

IV Lietuvos jaunųjų pianistų konkursas „Judančio pasaulio ritmai"

 • Danielius Krušinskis - diplomantas, mokyt. V. Jokubaitienė

Tarptautinis konkursas Premia della citta Lanciano (Italija) 


 • Austėja Žemgulytė - III vieta, mokytoja Danutė Alseikienė

V Lietuvos ir jaunimo chorų konkursas Mes - Lietuvos vaikai"

 • Merginų choras - II laipsnio diplomas, mokyt. D. Gerdauskienė, koncertmeisterė E. Tislenka

IV Žemaitijos krašto fortepijoninių etiudų konkursas Kretingoje

 • Bernadeta Jasaitė - III vieta, mokyt. V. Jokubaitienė
 • Gabrielė Petruokaitė- III vieta, mokyt. D. Kvietkaiskienė

Respublikinis konkursas "Atlėk, sakale" 

 • Austėja Žemgulytė, Marius Klumbys - II vieta, mokyt. D. Alseikienė ir A. Vozgirdas

VIII tarptautinis pučiamųjų ansamblų konkursas „Pavasario trimitai"

 • Trimitininkų ansamblis - III vieta, mokyt. A. Žilys, koncertmeisterė S. Venckutė

II-oji respublikinė jaunųjų kanklininkių olimpiada Skambiosios stygos"

 • Julija Bendikaitė - II vieta, mokyt. D. Liutikienė, koncertmeisteris J. Katauskis
 • Ineta Venckutė - III vieta, mokyt. J. Jatulienė, koncertmeisterė L. Vežuka

Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai 2015

 • Povilas Grimalis - III vieta, mokytojas P. Katauskis

Tarptautinis medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų ir ansamblių konkursas „Ventus musicale"

 • Jazmina Preibytė - I vieta, mokytojas S. Stalmokas, konc. L Vežuka
 • Liutauras Januškas - diplomantas, mokytojas B. Vaičius, konc. E. Tislenka

Republikinis moksleivių pučiamųjų instrumentų konkursas „Pučiam 2015" Šiauliuose

 • Trimitininkų ansamblis - II vieta, mokytojas A. Žilys, koncertmeisterė S. Venckutė

Tarptautinis konkursas „Dauguvos perlai"

 • Dainos studija Svirplys" - Grand prix, mokytoja N. Usevičienė

Tarptautinis konkursas "Baltijos gintarėliai"

 • Roberta Taučiūtė - diplomantė, mokytojas P. Katauskis

Žemaitijos krašto teorinių disciplinų olimoiada

 • Greta Baužytė - diplomantė, mokytoja V. Jokubaitienė
 • Nelė Armontaitė - diplomantė, mokyt. V. Jokubaitienė
 • Mantas Pilipuitis - diplomantas, mokyt. D. Gerdauskienė

Tarptautinio akordeonistų konkurso „Vilnius 2015"  respublikinis turas

 • Edvinas Valaitis - III vieta, mokytojas Stasys Adomavičius
 • Aušrinė Radvilavičiūtė - diplomantė, mokytojas S. Adomavičius

Tarptautinis šokių ir vokalinių ansamblių konkursas Kabuleti (Gruzija)

 • Dainos studija Svirplys" - Grand prix, mokytoja N. Usevičienė


2013-2014 m.m.


Klaipėdos apskrities kanklių specialybės Etiudo konkursas J. Kačinsko mokykloje

 • Ieva Jackevičiūtė - laureatė (mokytoja D. Liutikienė)
 • Sigutė Sadauskaitė - laureatė (mokytoja D. Liutikienė)

I respublikinis lietuviškos autorinės kanklių muzikos konkursas „Minijos vingiai“ Gargžduose

 • Martyna Struoputė ir Paulina Narbutaitė - I vieta (mokyt. J. Jatulienė)
 • Ieva Jackevičiūtė - II vieta (mokyt. D. Liutikienė)

Apskrities muzikos mokyklų pučiamųjų instrumentų specialybės lietuviškos pjesės konkursas Kretingos meno mokykloje

 • Šalnė Ašmontaitė - II vieta (mokytojas B. Vaičius, koncertmeisterė E. Tislenka).

Žemaitijos krašto meno ir muzikos mokyklų festivalis „Pajūrio klavyrai"  Palangoje

 • Deimantė Motiejūnaitė 2 kl. - II vieta (mokyt. L. Serapinienė)
 • Emilija Žutautaitė 7 kl. - II vieta (mokyt. L. Serapinienė)
 • Danielis Krušinskis 3 kl. - III vieta (mokyt. V. Jokubaitienė)
 • Roberta Taučiūtė 1 kl. - III vieta (mokyt. P. Katauskis)
 • Paulius Gelžinis 3 kl. - III vieta (mokyt. P. Katauskis)
 • Povilas Grimalis 5 kl. - III vieta (mokyt. P. Katauskis)
 • Simona Stalmokaitė 5 kl. - III vieta (mokyt. P. Katauskis)


VIII J. S. Bacho tarptautinis konkursas Baltijske (Rusija)

 • Povilas Grimalis - diplomantas (mokytojas P. Katauskis)

Respublikinio vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė" rajoninis turas. Atrinkti į zoninį konkursą:

 • Svirplys" ir Svirpliukas" - mokytoja N. Usevičienė
 • Emilija Martinkutė - mokytoja D. Gerdauskienė
 • Ugnius Gapšys - mokytojas G. Krušinskis

Atranka į respublikinę Dainų šventę: 

 • Jaunių choras - mokytoja D. Gerdauskienė
 • Berniukų ir jaunuolių choras Klevelis" - mokytojai V. Normantas it G. Krušinskis
 • Pučiamųjų instrumentų orkestras - mokytojas B. Vaičius
 • Kanklių ansamblis - mokyt.  J.Jatulienė

 • Tradicinių kanklių ansamblis - mokyt. J.Jatulienė

 • Tradicinių kanklių ansamblis - mokyt. D.Liutikienė

 • Kanklių ansamblis - mokyt. Kristina Kartanaitė

 • Birbynių ansamblis - mokyt. A.Vozgirdas

 • Šokėjos prie orkestro - mokyt. G.Malūnavičienė

 • Šokių kolektyvas „Sukūrėlis“ - mokyt. A. Urbaitienė, G. Malūnavičienė, B. Gedvilaitė

Žemaitijos regiono jaunųjų dainininkų konkursas  „SIDABRINIS VARPELIS" Telšiuose 

 • Kamilė Griušytė - I vieta, mokytoja N. Usevičienė

XVIII Nacionalinio B. Dvariono konkurso zoninio turo laureatai: 

 •  Povilas Grimalis - mokytojas P. Katauskis
 •  Nida Ruseckaitė - mokytoja V. Stalmokienė, koncertmeisterė L. Bazžina
 •  Minija Skarbaliūtė - mokytoja V. Stalmokienė, koncertmeisterė L. Bazžina


XIV respublikinis meno ir muzikos mokyklų meninio skaitymo konkursas Jonavoje

 • Jokūbas Batavičius - 2 vieta, mokytoja L. Jusčienė

Respubliknio J. Pakalnio pučiamųjų instrumentų konkurso zoninio turo laureatai:

 • Jazmina Preibytė - mokyt. S. Stalmokas, koncertmeisterė L. Vežuka
 • Šalnė Ašmontaitė - mokyt. B. Vaičius, koncertmeisterė E. Tislenka
 • Valentinas Šeškus - mokyt. B. Vaičius, koncertmeisterė E. Tislenka
 • Liutauras Januškas - mokyt. B. Vaičius, koncertmeisterė E. Tislenka

Tarptautinis konkursas „Baltic talents" Rygoje. Mokytoja N. Usevičienė:

 • Kamilė Griušytė - I vieta
 • Julija Jarutytė ir Julija Šapalaitė - I vieta
 • Dainos studija Svirplys" - II vieta

XIII Žemaitijos ir Klaipėdos krašto jaunųjų akordeonistų konkursas

 • akordeonistų orkestras - I vieta, mokytojas J. Katauskis
 • Romena Lengvinaitė - I vieta, mokyt. Z. Kalpokienė
 • Kristijonas Ruškys - II vieta, mokyt. V. Gineitytė
 • Marius Kukšta - II vieta, mokyt. Z. Kalpokienė
 • Aušrinė Radvilavičiūtė - III vieta, mokyt. S. Adomavičius
 • Martynas Abramavičius - III vieta, mokyt. V. Armalienė

III tarptautinis vaikų ir jaunimo nacionalinis dainų konkursas

 • Svirpliukas" - II vieta, mokyt. N. Usevičienė

Linijinių šokių konkursas „Šokanti banga" 

 • šokėjų grupės - II ir III vietos, mokyt. G.Malūnavičienė

Nacionalinio B. Dvariono konkurso republikinis turas


 • Povilas Grimalis - diplomantas, mokyt. P. Katauskis

Respublikinis J. Pakalnio konkursas

 • Jazmina Preibytė - 2 vieta, mokyt. S. Stalmokas

Respublikinis kanklių specialybės konkursas „Etiudas ir pjesė" Alytuje

 • Julija Bendikaitė - laureatė, mokyt. D. Liutikienė

IV Lietuviškos pjesės konkursas J. Karoso muzikos mokykloje

 • Monika Macijauskaitė - diplomantė, mokyt. J. Jatulienė2012-2013 m. m.


III respublikinis konkursas - festivalis „Atlėk, sakale" Alytuje

 • Mindaugas Puplesis - II laipsnio diplomas (mokyt. D. Alseikienė)
 • Iveta Poškaitė, Eglė Dirgėlaitė, Marius Klumbys - II laipsnio diplomas (mokyt. V. Latožaitė, A. Vozgirdas)
 • Airida Bėliavičiūtė, Augustė Kundrotaitė - II laipsnio diplomas (mokyt. V. Latožaitė)
 • Kanklių ans.: V. Austytė, E. Kontrimaitė, T. Kontrimaitė, R. Jankauskaitė, J. Bendikaitė - II laipsnio diplomas (mokyt. D. Liutikienė)
 • kanklių ans.: J. Bendikaitė, A. Galminaitė, D. Litvinaitė, M. Struputė - II laipsnio diplomas (mokyt. J. Jatulienė)
 • Aušrinė Radvilavičiūtė - III laipsnio diplomas (mokyt. S. Adomavičius)
 • Martyna Struoputė - diplomantė (mokyt. J. Jatulienė)
 • Justina Bendikaitė - diplomantė (mokyt. D. Liutikienė)


Tarptautinis  konkursas - festivalis  „Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai" Rietavo muzikos mokykloje


 • Povilas Grimalis - A kategorijos diplomas (mokyt. P. Katauskis)

IV-asis R. Žaldoko stygininkų konkursas.

 • Nida Ruseckaitė - II vieta  (mokyt. V. Stalmokienė, konc. L. Bazžina)
 • Minija Skarbaliūtė - III vieta (mokyt. V. Stalmokienė, konc. L. Bazžina)

Tarptautinis konkursas "Batic talents" Rygoje

 • Dainos studija Svirplys" (mokyt. N. Usevičienė) - I-o laipsnio diplomas
 • Kamilė Griušytė - I-o laipsnio diplomas
 • Julija Jarutytė - diplomas

Respublikinio J. Švedo konkurso zoninis turas

 • Martyna Struoputė  4 kl. - laureatė (mokyt. J. Jatulienė, konc. L. Vežuka)
 • Eglė Dirgėlaitė (4 kl.) - laureatė (mokyt. A.Vozgirdas, konc. S. Venckutė)

Respublikinis muzikos (meno) mokyklų skaitovų konkursas Jonavoje

 • Gintautė Rusteikaitė - II vieta (mokyt. L. Jusčienė)
 • Deividas Batavičius -  III vieta (mokt. L. Jusčienė)

I -asis respublikinis varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkursas „VARIO GARSAI“ M. K. Čiurlionio menų mokykloje

 • Šalnė Ašmontaitė  4 kl. - I vieta (mokyt. B. Vaičius, konc. E. Tislenka)
 • Liutauras Januška 2 kl. - diplomantas (mokyt. B. Vaičius, konc. E. Tislenka)

V-oji Žemaitijos regiono muzikos ir meno mokyklų mokinių muzikologijos olimpiada

 • Nelė Armonaitė 5 kl. - įvertinta puikiai  (mokyt. V. Jokubaitienė)

Respublikinis J. Švedo konkursas Vilniuje


 • Eglė Dirgėlaitė 4 kl. (lumzdelis) - laureatė (mokytojas A. Vozgirdas)

Respublikinio jaunųjų pianistų konkurso  „Šypsenėlė''  zoninis turas

 • Emilija Žutautaitė 6 kl. - laureatė (mokyt. L. Serapinienė)
 • Duetas Gertrūda Žemgulytė 4 kl. ir Marija Končiūtė 5 kl. - diplomantės (mokyt. V. Jokubaitienė)

Respublikinio akordeonistų konkurso zoninis turas

 • Romena Lengvinaitė 7 kl. - laureatė (mokyt. Z. Kalpokienė)
 • Mindaugas Puplesis 2 kl. - laureatas (mokyt. D. Alseikienė)
 • Edvinas Valaitis 5 kl. - laureatas (mokyt. S. Adomavičius)
 • Irmantas Šaltupis 5 kl. laureatas (mokyt. D. Kubilūtė)


VIi-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų ansamblių konkursas „Pavasario trimitai 2013"  Plungėje

 • trimitininkų ansamblis (mokytojas A. Žilys, koncertmeisterė S. Venckutė) -  II vieta

III-asis Žemaitijos krašto fortepijoninių etiudų konkursas Kretingoje

 • Gabrielė Petruokaitė 3 kl. - III vieta (mokyt. D. Kvietkauskienė)
 • Algimantė Daugėlaitė 5 kl. - III vieta (mokyt. N. Steponavičienė)

I-oji Žemaitijos ir Klaipėdos krašto kanklinininkių olimpiada J. Kačinsko muzikos mokykloje


 • Paulina Narbutaitė 6 kl. - laureatė (mokyt. J. Jatulienė)

V-asis respublikinis jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkursas „Šypsenėlė"  Vilniuje

 • Emilija Žutautaitė  6 kl. - laureatė (mokyt. L. Serapinienė)

Respublikinis akordeonistų konkursas

 • Romena Lengvinaitė  - III vieta   (mokytoja Z. Kalpokienė)
 • Mindaugas Puplesis - III vieta (mokyt. D. Alseikienė)
 • Edvinas Valaitis - diplomantas (mokyt. S. Adomavičius) 

Tarptautinis akordeonistų konkursas 

 • Romena Lengvinaitė - III vieta (mokytoja Z. Kalpokienė)
 • Mindaugas Puplesis - diplomantas (mokytoja D. Alseikienė)
 • Edvinas Valaitis - diplomantas (mokytojas S. Adomavičius)

III respublikinis saksofonininkų ansamblių konkursas -festivalis „Saksofonija-2013" „Širdim į širdį" Mažeikiuose

 • Saksofoninkų ansamblis - laureatai, mokytojas S. Stalmokas, koncertmeisteris J. Katauskis

Tarptautinis konkursas „Baltic talents – 2013" Latvijoje

 • Dainos studija Svirplys" – I vieta (mokytoja N. Usevičienė)

Tarptautinis konkursas „Baltic talents – 2013 " Švedijoje

 • "Svirpliukas" – II vieta (mokytoja N. Usevičienė)

Tarptautinis konkursas „Krimskije zviozdy – 2013" Ukrainoje

 • Dainos studija Svirplys" – Grand Prix (mokytoja N. Usevičienė)

2011 - 2012 m.m.


Respublikinis muzikos (meno) mokyklų skaitovų konkursas.

 • Deividas Batavičius -I vieta

XVII Balio Dvariono respublikinio pianistų konkurso zoninis turas.

 • Povilas Grimalis - laureatas

XVII Balio Dvariono respublikinis smuikininkų konkurso zoninis turas

 • Vytautė Strumylaitė - laureatė

J. Pakalnio respublikinio pučiamųjų instrumentų konkurso zoninis turas

 •   Deividas Batavičius  (mokyt. R. Korsakas) - laureatas

 •    Edgaras Niklovas  (mokyt. A. Žilys) - laureatas

 •    Liutauras Januška  (mokyt. B. Vaičius) - laureatas

 •   Šalnė Ašmontaitė (mokyt. B. Vaičius) - laureatė

 •   Modestas Vilčinskas (mokytoj. S. Stalmokas) - laureatas

Respublikinio vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė 2012" zoninis turas

 • Emilija Martinkutė  (mokyt. D. Gerdauskienė) - laureatė

 • Lukas Gudauskas ir Paulius Šliogeris (mokyt. G. Krušinskis) - laureatai

 • Dainos studija „Svirplys" (mokyt. N. Usevičienė) - laureatai                                

Respublikinis ansamblinio grojimo konkursas „Lietuva, aš už muziką"

 • Trimitininkų ansamblis (mokytojas A. Žilys) - laureatai

 Respublikinis J. Pakalnio konkursas Kaune

 • Šalnė Ašmontaitė (mokyt. B. Vaičius) - I vieta, mokytojas B. Vaičius
 • Modestas Vilčinskas (mokyt. S. Stalmokas) - I vieta, mokytojas S. Stalmokas

Tarptautinis akordeonistų konkursas  „ASCOLTATE“  Kaune

 •  Romena Lengvinaitė - I vieta, mokytoja Z. Kalpokienė

V-asis respublikinis Etiudo ir Pjesės konkursas Alytaus meno mokykloje

 • Martyna Struoputė - laureatė

II-asis Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų kamerinių ansamblių festivalis-konkursas Kretingoje


 • kanklių kvartetas (mokyt. J. Jatulienė) - laureatas
 • Veiviržėnų skyriaus mišrus instrumentinis trio (mokyt. V. Latožaitė, A. Vozgirdas) -laureatai

Žemaitijos ir Klaipėdos krašto akordeonistų konkursas

 • Romena Lengvinaitė 6 kl . (mokytoja Z. Kalpokienė) - Grand prix
 • Aušrinė Radvilavičiūtė 1 kl. (mokytojas S. Adomavičius) - Grand prix
 • Mindaugas Puplesis 1 kl. ( mokytoja D. Alseikienė) -  I vieta
 • Edvinas Valaitis (mokytojas S. Adomavičius) - I vieta
 • Akordeonistų duetas Mantas Šaltupis IV kl. ir Viktorija Šatkutė II kl. (Mokytoja E. Bareikienė) - I vieta
 • Kristijonas Ruškys III kl. (Mokytoja V. Gineitytė ) - II vieta
 • Vitalija Judeikytė II kl. (Mokytoja D. Alseikienė ) - III vieta

V -asis respublikinis vaikų ir jaunimo liaudies ir mišrių instrumentų ansamblių festivalis - konkursas „Tirlitis"

 • „Veiviržėlė" (mokytoja J. Kudabienė) - I-o laipsnio diplomas
 • Veiviržėnų skyriaus instrumentinis trio  (mokyt. V. Latožaitė, A. Vozgirdas) - I-o laipsnio diplomas
 • kanklių ansamblisai (mokyt. D. Liutikienė, J. Jatulienė) - II-o laipsnio dipliomas
 • kanklių duetas  (mokyt. V. Latožaitė) - III -o laipsnio diplomas

Tarptautinis konkursas „Baltic talents 2012"

 • Dainos studija „Svirplys" - I vieta (mokyt. N. Usevičienė)
 • Emilija Bukytė - II vieta
 • Kamilė Griušytė - II  vieta

 Tarptautinis konkursas „Baltijos gintarėliai"              

 • Povilas Grimalis (mokyt. P. Katauskis) - diplomantas    

2010 m.Lietuvos vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė“ zoninis turas

 • Mergaičių ansamblis - laureatas

XVI Balio Dvariono respublikinio pianistų konkurso zoninis turas

 • Emilija Žutautaitė - laureatė

XVI Balio Dvariono respublikinio stygininkų konkurso zoninis turas

 • Vytautė Žilinskaitė - laureatė

Respublikinio J. Pakalnio konkurso zoninis turas.

 • Edgaras Niklovas - laureatas
 • Deivydas Batavičius - laureatas

 • Respublikinis muzikos (meno) mokyklų skaitovų konkursas
 • Sandra Kinčiūtė - II vieta
 • Jokūbas Batavičius - III vieta
 • Deivydas Batavičius - III vieta

Respublikinis Jono Urbos stygininkų konkursas

 • Vytautė Strumylaitė - I vieta

Respublikinis R. Žaldoko stygininkų konkursas

 • Nida Ruseckaitė - I vieta

Žemaitijos ir Klaipėdos krašto akordeonistų konkursas

 • Romena Lengvinaitė - I vieta
 • Trio: P. Gelžinis, S. Varkalytė, M. Škirman - I vieta
 • Rugilė Žilevičiūtė - II vieta
 • Austėja Žemgulytė - III vieta
 • Edvinas Valaitis - III vieta
 • Duetas K. Baranauskaitė, K. Ruškys - III vieta

2009 m.

III-asis respublikinis jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkursas „Šypsenėlė” Klaipėdoje.                                

 • Emilija Žutautaitė 2 kl. – laureatė
 • Silvija Šimkutė     2 kl. – diplomantė
 • Greta Andrijauskaitė II kl. ir Benas Dumbrauskas III kl. – diplomantai

Respublikinis muzikos (meno) mokyklų skaitovų konkursas Jonavoje.                   

 • Sandra Kinčiūtė – I vieta
 • Ugnė Šimuliūnaitė – II vieta

Respublikinis J. Švedo liaudies instrumentų konkursas.                                             

 • Ona Ambrazaitytė – laureatė
 • Andželika Skuodaitė – laureatė

Respublikinis akordeonistų konkursas.                            

 • Romena Lengvinaitė – laureatė
 • Trio: A. Kampas, G. Dausynaitė, M. Klimaitė – laureatas


VIII Respublikinis konkursas „Skambinu su draugu” Elektėnuose.                     

 • Greta Andrijauskaitė, Benas Dumbrauskas - diplomantai
 • Trio: A. Skuodaitė, V. Austytė, K. Mackevičiūtė - I vieta
 • Trio: A. Kvecytė, J. Giržadaitė, M. Ruškytė  -  I vieta
 • Trio: E. Kontrimaitė, G. Austytė, T. Kontrimaitė - IIvieta
 • Kvartetas: I. Poškaitė, G. Baužaitė, E. Bliūdžius, L. Toleikis - III vieta


Tarptautinis konkursas Italijoje Val Tidone mieste

 •  Romena Lengvinaitė - 1 vieta (mokytoja Z. Kalpokienė)


2010-2011 m.m.


Respublikinis muzikos mokyklų meninio skaitymo konkursas 

 • U. Šimuliūnaitė - I vieta ( mokytoja L. Jusčienė)
 • Klaipėdos krašto teorinių disciplinų olimpiada. Ruošė mokytojos V. Jokubaitienė, J. Laurinavičienė, D. Gerdauskienė, D. Šertvietytė
 • Aušrinė Rimeikaitė - puikiai
 • Gitana Grūdytė - puikiai
 • Greta Padroštytė - puikiai

IV Respublikinio jaunųjų pianistų šiuolaikinės muzikos konkursas „Šypsenėlė“ 

 • Povilas Grimalis - laureatas (mokytojas P. Katauskis)
 • Emilija Žutatutaitė - diplomantė (mokytoja L. Serapinienė)
 • Evelina Ruškytė - diplomantė (mokytoja B. Steponavičiūtė)


6 - asis  Žemaitijos krašto vaikų ir jaunimo pučiamųjų ansamblių konkursas

 • saksofonininkų ansamblis - I vieta (mokytojas S. Stalmokas)
 • trimitininkų ansamblis - III vieta (A. Žilys)

Respublikinis konkursas „Mes Lietuvos vaikai"

 • Berniukų choras Klevelis" - I-o laipsnio diplomas (Vadovai V. Normantas, G. Krušinskis)
 • III Fortepijoninių duetų konkursas „Muzika sujungia mus"
 • Akvilė ir Karolina Vaitkutės - laureatės (mokytoja B. Steponavičiūtė)
 • Greta Adrejauskaitė ir Benas Dumbrauskas - diplomantai (mokytoja A. Balsienė)

Apskrities muzikos mokyklų Etiudų konkursas Kretingoje

 • Algimantė Daugėlaitė - II vieta (mokytoja N. Steponavičienė)
 • Monika Čenkutė - II vieta (mokytoja D. Jautžemienė)
 • Gertrūda Žemgulytė - III vieta (mokytoja V. Jokubaitienė)

Tarptautinis akordeonistų konkursas

 • Romena Lengvinaitė - I vieta (mokytoja Z. Lengvinaitė)
 • Gintarė Dausynaitė ir Aurelijus Kampas - diplomantai (mokytojas S. Adomavičius)

Respublikinis J. Švedo liaudies instrumentų konkursas

 • Anželika Skuodaitė - laureatė (mokytoja Danguolė Liutikienė)

Tarptautinis akordeonistų konkursas Italijoje

 •  Gintarė Dausynaitė ir Aurelijus Kampas - II vieta (mokytojas S. Adomavičius)

Tarptautinis konkursas Ispanijoje 

 • Svirplys" - II vieta, mokytoja N. Usevičienė