Parengti ir vykdyti projektai 2001 - 2013 m. m.

Parengti ir vykdyti projektai 2001 - 2013 m.m. :

 •       2001 - 2006 m. "Neįgalių vaikų ir jaunuolių ugdymas, integruojant į meninio profilio mokyklą (šeštadieninė "Estetikos mokyklėlė").
 •       2003 m. - tarptautinis jaunimo ir sporto festivalis (dalyviai iš Latvijos, Slovakijos, Vokietijos, Estijos ir Lietuvos).
 •       2003 m. - Neįgalių vaikų ir jaunimo pavasario šventė "Ir mes Gargždų vaikai".
 •       2004 m. - Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinis projektas "Su daina į Europos sąjungą". "Svirplio" koncertinė kelionė į Diuseldorfą (Vokietija).
 •       2004 m. - rajoninis projektas "Pavasario žiedai" (rajono moksleiviai).
 •       2004 m. - tarptautinis projektas "Akordeonistų orkestro išvyka į konkursą Italijoje."
 •       2004 m. - rajono neįgalių vaikų šventė "Gerumu pavasaris pražįsta".
 •       2005 m. - Klaipėdos rajono kultūros veiklos programa. Teatro diena Gargžduose "Visi keliai veda į teatrą".
 •       2005 m. - Klaipėdos krašto neįgalių vaikų ir jaunuolių meno festivalis "Linksmasis margutis".
 •       2005 m. - tarptautinis projektas "Gimtinės dainos" ("Klevelio" koncertinė išvyka į Vengriją).
 •       2005 m. - socialinių paslaugų plėtros projektas "Graži mūsų šeimynėlė". (Veiviržėnų skyrius).
 •       2007 m. - tarptautinis projektas "Išauskime draugystės juostą" su Ilavos (Lenkija) neįgalių vaikų bendrija.
 •       2008 m. - Vaikų socializacijos programa "Lai skamba žemaitiškos kanklės" (folkloro ansamblis "Veiviržėlė").
 •       2008 m. - Klaipėdos raj. savivaldybės tarptautinių projektų programa "Koncertinės Gargždų vaikų muzikos mokyklos meninių kolektyvų išvykos po Europos šalis: Olandiją, Slovakiją, Vengriją (akordeonistų orkestras, berniukų choras "Klevelis", šokių kolektyvas                      "Sūkurėlis").
 •       2009 m. - Tarptautinis vaikų  ir jaunimo kultūros, sporto ir meno festivalis „Mes – Lietuvos vaikai“, skirtas Lietuvos tūkstantmečiui paminėti.
 •       2010 m. - Tarptautinis projektas "Gargždų vaikų muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choro „Klevelis“ bei Tautinės muzikos ansamblio koncertinė kelionė į Kroatiją, Starigrad – Paklenica".
 •       2010 m. - respublikinis II-asis gospel chorų festivalis "Visa širdim jaučiu jo dvasią".
 •       2010 m. - Kultūros ministerijos projektas "Chorų festivalis".
 •       2010 m. - Vaikų socializacijos programų rėmimo konkursas "Aš už gerą muziką".
 •       2011 m. - "Koncertinės meninių kolektyvų kelionės po Europą: Kroatiją, Ispaniją, Italiją".
 •       2011 m. - Klaipėdos rajono savivaldybės Socialinių paslaugų plėtros projektas "Aš ir mano pasaulis".
 •       2012 m. - KLRF projektas "Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos festivalis „Trimitatis“.
 •       2012 m. - KLRF projektas "Gospel chorų festivalis".
 •       2012 m. - Klaipėdos rajono savivaldybės Socialinių paslaugų plėtros projektas "Pasaulis, kuriame gyvenu".
 •       2012 m. - berniukų choro "Klevelis" koncertinė išvyka į Rygą.
 •       2013 m. - KLRF projektas V-asis Gospel muzikos festivalis.
 •       2014 m. - KLRF projektas VI Gospel muzikos festivalis.
 •       2014 m. - Žemaitijos krašto muzikos mokyklų festivalis "Festum organorum".
 •       2015 m. - Klaipėdos raj. savivaldybės tarptautinis projektas VII Gospel muzikos festivalis.
 •       2016 m. - KLRF projektas "VIII" tarptautinis Gospel muzikos festivalis.
 •       2017 m. - Klaipėdos raj. savivaldybės tarptautinis projektas "Išvyka į tarptautinį konkursą Maskvoje".
 •       2017 m. - KLRF projektas IX Gospel muzikos festivalis.
 •       2018 m. - KLRF projektas X Gospel muzikos festivalis.