Mokyklos koncertinė - projektinė veikla2017 - 2018 m.m.

2017-12-04 - SIV koncertas neįgaliųjų dienai vaikų bibliotekoje
2017-12-06 - džiazo skyriaus mokinių Kalėdinis koncertas
2017-12-09 - choreografijos skyriaus Kalėdinis koncertas "Angelų pily"

2016 - 2017 m.m.

2016-11-24 - koncertas, skirtas šv. Cecilijai Veiviržėnų skyriuje
2016-12-06 - pianistų dalyvavimas meniniame projekte „Piešiu muziką. Kuriu"
2016-12-09 - teatralizuota šokių pasaka "Pasakėlės iš spintos"
2017-01-24 - dramos skyriaus kompozicija "Čia mūsų namai" Gargždų vaikų bibliotekoje
2017-04-28 - pirmokų koncertas Mamytėms
2017-04-26 - pianistų pjesių vakaras
2017-05 12 - pianistų dalyvavimas festivalyje - konkurse „Muzika sujungia mus"
2017-04-27 - IV-V klasių pianistų koncertas Laiškai muzikai"
2017-04-28 - dalyvavimas XVII tautinės muzikos ansamblių festivalyje „Trimitatis"
2017-03-24 - D. Žemgulis dalyvavo I-ąjame Tarptautiniame konkurse „Muzikuojantys berniukai" Klaipėdoje ir pelnė diplomanto vardą (mokyt. V. Jokubaitienė)
2017-03-24 - mokyklos mokinių dalyvavimas apskrities muzikos mokyklų festivalyje „Muzika kviečia kiekvieną"
2017-03-28 - tarptautinės teatro dienos šventė „Žaidžiame teatrą"
2017-04-25 - pianistų dalyvavimas Klaipėdos krašto pianistų festivalyje „Pavasario nuotaikos"
2017-04-28 - pianistų dalyvavimas Gedminų dvaro fortepijoninės muzikos festivalyje "Šokančios rankos"
2017-04-27 - kanklininkų koncertas J. Lankučio bibliotekoje
2017-05-09 - mokyklos meninių kolektyvų dalyvavimas koncerte skirtame Europos dienai.
2017-05-03 - pučiamųjų orkestro koncertas Latvijos nepriklausomybės atstatymo proga Talsu mieste
2017-05-24 - kanklių klasės mokinių koncertas Veiviržėnų bibliotekoje "Pavasario skambesiai"
2017-05-18 - choro „Klevelis" koncertas Gargždų bažnyčioje
2017-05-20 - choro „Klevelis" festivalyje choro Berniukai prieš smurtą ir narkomaniją" Pasvalyje
2017-05-20 - akordeono muzikos popietė Veiviržėnuose „Mus sieja akordeonas"
2017-05-24 - koncertas „Nostalgiška melodija" skirtas V. Steponavičiaus  80-mečiui
2017-05 29-30d. - festivalis „Festum organorum"
2017-04-28 - choreografijos mokinių dalyvavimas XII festivalyje „Šitam dideliam būry" Marijampolėje
2017-06-01 - meninių kolektyvų koncertas festivalyje "O mes vaikai, o mes pasaulis"

2015 - 2016 m.m. 
 
2015-06-01 - meninių kolektyvų koncertas festivalyje "Omes vaikai, o mes pasaulis"
2015-10-23 - choreografijos mokinių dalyvavimas projekte "Jo didenybė menuetas"
2015-11-20 - merginų choro dalyvavimas III tarptautiniame konkurse-festivalyje „Salve, Klaipėda"
2015-04 16-19d. - trimitininkų ansamblio ir choro „Klevelis" dalyvavimas Jurbarko berniukų choro „Bildukas" 15 m. proga
2015-06-02 - choro „Klevelis" dalyvavimas festivalyje „Jūros akmenėliai"
2015-09-29 - „Gargždukų" dalyvavimas festivalyje „Muzikinė paukštė Ventoje
2016-11-26 - „Gargždukų" dalyvavimas projekte „Mes esame vienodi, mes norime būti karti" Plungėje
2016-12-13 - dramos skyriaus koncertas „Kalėdinė mozaika"
2016-12-15 - SIV Kalėdinis koncertas „Svajonės - tarsi paukščiai"

2013 - 2014 m.m.

 • 2013-11-23 - I  respublikinis  Lietuviškos   autorinės  kanklių muzikos konkursas “Minijos vingiai”.
 • 2013-11-29 - Mokytojos J. Jatulienės mokinių dalyvavimas atrankoje į respublikinę Dainų šventę.
 • 2013-11-29 -  “Gargždukų” koncertas, skirtas Neįgaliųjų dienai pažymėti.
 • 2013-11-29 - Fortepijono  skyriaus  mokinių  ir  mokytojų dalyvavimas Žemaitijos krašto meno ir muzikos mokyklų festivalyje-konkurse “Pajūrio klavyrai”.
 • 2013-12-04 - Bendras Gargždų ir J. Kačinsko muzikos mokyklų fortepijono skyrių projektas-koncertas „Mus jungia muzika“.

 • 2013-12-12 - Koncertas visuomenei „Džiazo lyrika“.

 • 2013-12-17 - Teatralizuota šokių pasaka „Coliukė“.
 • 2014-01-17 - koncerte "Švenčių aidai" dalyvavo mokyklos mokytojai ir mokiniai iš Gargždų muzikos mokyklos, bei jos skyrių (Endriejavo, Veiviržėnų).


2012-2013 m.m.   

 • 2012-10-26 - Kanklininkių ansamblio koncertas Vėžaičių kultūros namuose "Šermukšnėlės" 10 - mečio proga. Mokyt. J. Jatulienė.
 • 2012-11-07 - Deimantė Litvinaitė (mokyt. J. Jatulienė)  konkurse - projekte "Mokomės vieni iš kitų" Klaipėdoje.
 • 2012-11-09 - Mokytojų dalyvavimas koncerte „Muzikų vakaras“ Gargždų kultūros centre.
 • 2012-11 09-11 - Chorų išvyka į respublikinį gospel chorų festivalį Vilniuje.
 • 2012-11-13 - Mokytojų  A. Vozgirdo, J .Jatulienės, V. Latožaitės, D. Liutikienės mokinių dalyvavimas koncerte „Bėga rudenėlis kanklių stygomis“ Palangos S.  Vainiūno meno mokykloje.
 • 2012-11-14 - Mokytojų P. Katauskio, V. Jokubaitienės ir L. Serapinienės mokinių dalyvavimas projekte „Su muzika per pasaulį - Prancūzija“ Klaipėdos Domašaičio meno galerijoje.
 • 2012-11-16 - Mokytojo P. Katauskio mokinių dalyvavimas tarptautiniame festivalyje – konkurse „M. Oginskio kūrybos perlai“ Rietavo muzikos mokykloje.
 • 2012-11-24 - Mokytojų  A.Vozgirdo, J.Jatulienės, V.Latožaitės, D.Liutikienės mokinių dalyvavimas III – ajame respublikiniame jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos  konkurse – festivalyje „Atlėk, sakale“ Alytaus muzikos mokykloje.
 • 2012-11-29 - Fortepijono skyriaus mokinių dalyvavimas bendrame mokyklos ir J. Kačinsko muzikos mokyklos projekte “Mus jungia muzika“ Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokykloje.
 • 2012-12-03 - „Gargždukų“ koncertas „Vilties“ 10 - mečio proga KC.
 • 2012-12-07 - SIV skyriaus 10 - mečio koncertas.
 • 2012-12-14 - Teatralizuotas choreografijos spektaklis "Alisa stebuklų šalyje" KC.
 • 2012-12 10-19 - Visų specialybių mokinių Kalėdiniai koncertai.
 • 2013-02-02 - Aurėjos Galminaitės, Justinos Bendikaitės (mokyt. D. Liutikienė, konc. J. Katauskis), Martynos Struoputės (mokyt. J. Jatulienė, konc. L. Vežuka), Ivetos Poškaitės (mokyt. A. Vozgirdas), Eglės Dirgėlaitės (mokyt. V. Latožaitė, konc. S. Vencutė) - dalyvavimas respublikinio J. Švedo konkurso zoninėje atrankoje.
 • 2013-02-09 - trimitininkų ansamblio koncertas Veiviržėnuose.
 • 2013-02-14 - Apskrities muzikos mokyklų akordeono specialybės seminaras "Psiruošimo tarptautiniams akordeonistų konkursams aktualijos". Lektorius prof. E. Gabnys.
 • 2013-02-14 - fortepijono skyriaus pramoginės muzikos koncertas.
 • 2013-02-18 - dramos skyriaus mokinio D. Batavičiaus dalyvavimas rajoniniame skaitovų konkurse.
 • 2013-02-18 - mokyt. J. Jatulienės mokinės M. Struoputės koncertas Vaikų bibliotekoje.
 • 2013-02-20 - dramos specialybės mokinių Deivido ir Jokūbo Batavičių, Gintautės Rusteikaitės dalyvavimas respublikiname muzikos (meno) mokyklų skaitovų konkurse Jonavoje. Mokyt. L. Jusčienė.
 • 2013-02-22 - Rajono muzikos mokytojų seminaras mokykloje "Etnokultūrinis ugdymas, tradicijos, galimybės" Lektorė prof. D. Vyčinienė.
 • 2013-02-21 - mokyt. V. Jokubaitienės mokinių dalyvavimas v-oje Žemaitijos regiono muzikos ir meno mokyklų mokinių muzikologijos olimpiadoje.
 • 2013-02-22 - Trombono specialybės mokinių Š. Ašmontaitės ir L. Januškos dalyvavimas pirmajame respublikiniame varinių instrumentų solistų konkurse M. K. Čiurlionio meno mokykloje Vilniuje. Mokyt. B. Vaičius, konc. E. Tislenka.
 • 2013-03-01 - Respublikiniame J. Švedo konkurse dalyvavo Martyna Struoputė (mokyt. J. Jatulienė), Marius Klumbys ir Eglė Dirgėlaitė (mokyt. A. Vozgirdas)
 • 2013-03-01 - respublikinio pianistų konkurso "Šypsenėlė" zoniniame ture dalyvavo Emilija Žutautaitė (mokyt. L. Serapinienė) ir duetas Gertrūda Žemgulytė, Marija Končiūtė (mokyt. V. Jokubaitienė
 • 2013-03-02 - respublikinio akordeonistų konkurso zoniname ture dalyvavo R. Lengvinaitė (mokyt. Z. Kalpokienė), I. Šaltupis (mokyt. D. Kubiliūtė), K. Ruškys (mokyt. V. Gineitytė), M. Puplesis (mokyt. D. Alseikienė), E. Valaitis (mokyt. S. Adomavičius).
 • 2013-03-01 - mokytojos Z. Kalpokienės mokinės R. Lengvinaitės dalyvavimas nuotolinio mokymo seminare "Pasiruošimo tarptautiniams konkursams aktualijos" KU.
 • 2013-03-01 - Mokytojos N. Choninos mokinių A. Bieliauskytės ir R. Stanevičiūtės dalyvavimas IV-ajame Klaipėdos krašto muzikos ir meno mokyklų fortepijoninių ansamblių festivalyje-konkurse "Muzika sujungia mus" Plungės M. Oginskio meno mokykloje.
 • 2013-03-01 - mokytojos J. Jatulienės ir A. Vozgirdo mokinių dalyvavimas respublikiniame J. Švedo konkurse Vilniuje.
 • 2013-03-02 - akordeono specialybės mokinių dalyvavimas akordeonistų konkurso zoniniame ture S. Šimkaus konservatorijoje.
 • 2013-03-05 - Mokytojo A. Vozgirdo mokinių dalyvavimas liaudies instrumentų ansamblių ir solistų konkurse "Tramtatulis" Dovilų etninės kultūros centre.
 • 2013-03-09 - Dainos studijos "Svirpys' išvyka į seminarą Vilniuje "Kūrybingumas- mano asmenybės dalis".
 • 2013-03-11 - pučiamųjų orkestro (mokyt. B. Vaičius) ir choreografinės grupės (mokyt. G. Malūnavičienė) koncertas Doviluose.
 • 2013-03-14 - liaudies instrumentų specialybės mokinių dalyvavimas Klaipėdoa apskrities mokyklų vaikų ir jaunimo Lietuvių tautinės muzikos ir šokio festivalyje "Garsų vaivorykštė".
 • 2013-03-15 - "Sūkurėlio" ir kanklių ansamblio dalyvavimas respublikiniame vaikų tautinių šokių festivalyje "Tek saulelė, tek".
 • 2013-03-16 - Mokytojų J. Jatulienės ir V. Latožaitės mokinių dalyvavimas Žemaitijos ir Klaipėdos krašto kanklininkių olimpiadoje "Skambiosios stygos'.
 • 2013-03-19 - Teatro dienos šventė mokykloje, dalyvaujant  "Minijos", Kranto", Kultūros centro dramos kolektyvams "Kas būtų, jeigu ..".
 • 2013-03-19 - fortepijono specialybės mokinių dalyvavimas Žemaitijos krašto muzikos mokyklų Etiudo konkurse Kretingos meno mokykloje. Mokytojos N. Steponavičienė, D. Kvietkauskienė, S. Venckutė.
 • 2013-03-20 - mokytojo A. Žilio trimitininkų ansamblio dalyvavimas tarptautiniame pučiamųjų instrumentų ansamblių konkurse "Pavasario trimitai" Plungės M. Oginskio meno mokykloje.
 • 2013-03-21 - fortepijono specialybės Etiudo konkursas mokykloje.
 • 2013-03-22 - Mokyklos meninių kolektyvų ataskaitinis koncertas "Pavasario skambesys" Gargždų kultūros centre.
 • 2013-03-26 - Š. Ašmontaitės  (mokyt. B. Vaičius, konc. E. Tislenka) ir R. Lengvinaitės (mokyt. Z. Kalpokienės) koncertas Gargždų kultūros centre "Senųjų ir jaunųjų gargždiškių susitikime".
 • 2013-04-04 - akordeono specialybės mokinių dalyvavimas respublikiniame konkurse Vilniuje.
 • 2013-04-05 - Gospel chorų festivalis Gargždų bažnyčioje. Projekto autorė - mokyt. N. Usevičienė.

2011 - 2012 m.m.   

 • 2011-01-13 - mokytojos D. Liutikienės mokinių koncertas Gargždų kultūros centre Sausio 13-ąjai paminėti.
 • 2011-01-16 - Neįgaliųjų trio koncertas Prezidentūroje Vilniuje.
 • 2011-01-19 - Berniukų choro "Klevelis" ir mokytojų Vlados ir Sigito Stalmokų koncertas rajono laikraščio "Banga" jubiliejiniame vakare.
 • 2011-02-10 - dramos studijos "Kipšiukas" spektaklis rajoninėje moksleiviškų teatrų apžiūroje.
 • 2011-02-10 - Fortepijono skyriaus muzikinė popietė "Muzikuojame drauge".
 • 2011-02-14 - Veiviržėnų skyriaus mokinių koncertas šv. Valentino dienai.
 • 2011-02-15 - Veiviržėnų skyriaus mokinių koncertas Vasario 16-osios proga.
 • 2011-02-18 - Dramos skyriaus mokinių dalyvavimas rajoniniame meninio skaitymo konkurse.
 • 2011-02-23 - dramos skyriaus mokinių išvyka į respublikinį muzikos mokyklų meninio skaitymo konkursą Jonavoje.
 • 2011-02-26 - Fortepijono skyriaus mokinių dalvavimas respublikinio pianistų konkurso "Šypsenėlė" zoniname ture.
 • 2011-03-02 - Endriejavo skyriaus moksleivių koncertinė išvyka į Klaipėdos ,,Vyturio“ pagrindinę mokyklą.
 • 2011-03-05 - liaudies instrumentų specialybės mokinių dalyvavimas J. Švedo konkurso zoniniame ture.
 • 2011-03-05 - akordeono specialybės mokinių dalyvavimas respublikinio konkurso zoniniame ture.
 • 2011-03-10 - mokytojos D. Liutikienės kanklininkių ir merginų choro koncertas Dovilų mokykloje.
 • 2011-03-10 - Koncertai Veiviržėnų ir Endriejavo skyriuose, skirti Kovo 11-ąjai.
 • 2011-03-11 - Akordeonistų orkestro koncertas Gargždų kultūros centre, skirtas Kovo 11-ąjai.
 • 2011-03-15 - fortepijono specialybės mokinių dalyvavimas Etiudų konkurse Kretingoje.
 • 2011-03-19 - Saksofonininkų ir trimitininkų ansamblių dalyvavimas IV tarptautinio muzikos ir meno mokyklų pučiamųjų instrumentinių ansamblių festivalyje „Šiauliai 2011“.
 • 2011-03-24 - Teatro dienos šventė.
 • 2011-03-25 - šiuolaikinių šokių grupės dalyvavimas fetivalyje - konkurse Plungėje.
 • 2011-03-26 - Mokytojo S. Stalmoko mokinių dalyvavimas Jaunųjų talentų konkurse – festivalyje.
 • 2011-03-26 - Pianistų dalyvavimas IV-ajame Lietuvos jaunųjų pianistų konkurso ,,Šypsenėlė“ respublikiniame ture.
 • 2011-03-30 - Saksofonininkų ir trimitininkų ansamblių dalyvavimas VI Žemaitijos krašto pučiamųjų ansamblių konkurse Plungėje.
 • 2011-03-29 - mokytojos D. Liutikienės mokinių ir trimitininkų ansamblio koncertas Endriejavo mokykloje.
 • 2011-03-31 - Muzikinė popietė  „Pavasario pokštai“, skirta balandžio 1-ai Veiviržėnų skyriuje.
 • 2011-03-31 - Mokytojų Z. Kalpokienės ir S. Adomavičiaus mokinių R. Lengvinaitės, E. Valaičio dalyvavimas festivalyje "Akordeonas - mano draugas" Šilutėje.
 • 2011-03-11 - merginų choro ir kanklių trio (mokyt. D. Gerdauskienė, D. Liutikienė) koncertas tėvams.
 • 2011-04-01 - Mokytojos D. Liutikienės mokinės V. Austytės solinis koncertas mokykloje.
 • 2011-04-01 - akordeonistų orkestro dalyvavimas festivalyje Mažeikiuose.
 • 2011-04-04 - LMTA dėstytojos J. Babaliauskienės studenčių koncertas mokykloje.
 • 2011-04-14 - Mokytojos D. Liutikienės Kanklių trio koncertas mokykloje.
 • 2011-04-28 - respublikinių konkursų laureatų koncertas visuomenei.
 • 2011-04-28 - tautinių instrumentų ansamblių dalyvavimas Klaipėdos krašto festivalyje Nidoje.
 • 2011-04-30 - Choreografijos mokinių dalyvavimas festivalyje "Šokių vizija" Klaipėdoje.
 • 2011-05-04 - neįgalių mokinių koncertinė išvyka į festivalį Šiauliuose.
 • 2011-05-04 - smuikininkų dalyvavimas festivalyje "Smuikas-mano draugas" Šilutėje.
 • 2011-05-08 - Veiviržėnų skyriaus koncertas su šokių kolektyvu "Vija" "Seku seku pasaką".
 • 2011-05-20 - Respublikinis Gospel chorų festivalis Gargžduose.
 • 2011-05-20 - saksofonininkų ansamblio dalyvavimas festivalyje "Vaikai ir muzika" Kretingoje.
 • 2011-05-22 - "Klevelio" išvyka į festivalį "Berniukai prieš smurtą ir narkomaniją" Kaune.
 • 2011-05-31 - Fortepijono skyriaus mokinių vargoninės muzikos koncerte bažnyčioje.
 • 2011-06-14 - Merginų choro ir trimitininkų ansamblio koncertinė išvyka į Veneciją (Italija).
 • 2011-06-05 - "Sūkurėlio" koncertinė išvyka į Kroatiją.
 • 2011-06-16 - "Klevelio" koncertinė išvyka į Lenkiją.
 • 2011-06-17 - "Svirplio" dalyvavimas konkurse Ispanijoje.
 • 2011-09-10 - smuikininkų ansamblio  dalyvavimas festivalyje M. Oginskio meno mokykloje Plungėje. Mokytoja V. Stalmokienė.
 • 2011-11-26 - mokytojos D. Liutikienės kanklių trio koncertas Plikų kultūros namuose.
 • 2011-09-27 - mokytojos D. Liutikienės kanklių ansamblio koncertas socialiniams darbuotojams Gaigalaičio globos namuose.
 • 2011-09-28 - trimitininkų ansamblio koncertas Kretingos J. Pabrėžos gimnazijoje. Vadovas A. Žilys.
 • 2011-10-12 - mokytojos D. Liutikienės kanklių ansamblio koncertas miesto visuomenei.
 • 2011-12-02 - Mokytojo A. Žilio trimitininkų ansamblio koncertas Dovilų pagrindinėje mokykloje ir vaikų bobliotekoje.
 • 2011-12-16 - Mokytojo A. Žilio trimitininkų, mokytojo S. Stalmoko neįgaliųjų trio, mokytojų J. Laurinavičienės, D. Gerdauskienės "Gargždukų" ir mokytojos J. Jatulienės kanklių ansamblių koncertas Gargždų kultūros centre neįgaliųjų Kalėdiniame renginyje.
 • 2011-12-19 - Mokytojo A. Žilio trimitininkų  ir  mokytojos J. Jatulienės kanklių ansamblių koncertas "Minijos" mokykloje.
 • 2011-12-27 - mokytojos D. Liutikienės kanklių ansamblio koncertas "Minijos" mokyklos pedagogams.
 • 2012-01-18 - Mokytojo A. Žilio trimitininkų ansamblio koncertas Veiviržėnų kultūros namuose.
 • 2012-01-19 - mokytojos D. Liutikienės kanklių trio koncertas Neringos meno mokykloje.
 • 2012-02-24 - J. Kačinsko ir Gargždų muzikos mokyklos liaudies instrumentų specialybės mokinių koncertas. Mokytoja J. Jatulienė.
 • 2012-03-01 - mokytojos S. Stalmoko mokinių koncertas Šilalės meno mokykloje.
 • 2012-03-03 - liaudies instrumentų skyriaus mokinių dalyvavimas IV respublikiniame K. Biliūno tatutinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalyje-konkurse.
 • 2012-03-07 - mokytojo S. Stalmoko mokinių koncertas Gargždų visuomenei.
 • 2012-03-09 - trimitininkų ansamblio dalyvavimas respublikiniame konkurse "Lietuva, aš už muziką".
 • 2012-03-09 - Veiviržėnų skyriaus mokinių koncertas Kovo 11 - ąjai.
 • 2012-03-21 - Mokytojos J. Jatulienės mokinės Martynos Stroputės dalyvavimas V-ame respublikiniame konkurse "Etiudas ir Pjesė" Alytuje.
 • 2012-03-21 - mokytojo A. Žilio trimitininkų ansamlio koncertas LR Seime.
 • 2012-03-21 - S. Šimkaus konservatorijos dėstytojos M. Logutenkovos mokinių koncertas mokykloje.
 • 2012-03-24 - berniukų ir jaunuolių choro "Klevelis" (mokytojai V. Normantas, G. Krušinskis, konc. E. Tislenka) ir smuikininkų ansamblio (mokytoja V. Stalmokienė, konc. L. Bazžina) koncertas visuomenei.
 • 2012-03-21 - mokytojos V. Stalmokienės mokinių koncertas J. Lankučio bibliotekoje.
 • 2012-03-27 - Teatro dieno šventė mokykloje.
 • 2012-03-29 - Veivržėnų skyriaus mokinių koncertas Veiviržėnų kultūros namuose.
 • 2012-03 30-31d. pučiamųjų instrumentų specialybės mokinių dalyvavimas respublikiniame J. Pakalnio konkurse Kaune.
 • 2012-03-30 - mokytojų V. Latožaitės, J. Jatulienės, A. Vozgirdo, D. Liutikienės mokinių dalyvavimas fesivalyje-konkurse Kretingos meno mokykloje.
 • 2012-03-30 - Žemaitijos krašto muzikos mokyklų festivalis "Linksmieji klavišai" Gargžduose.
 • 2012-04-02 - Mokytojos Z. Kalpokienės mokinės R. Lengvinaitės dalyvavimas tarptautiniame akordeonistų konkurse "ASCOLTATE" Kaune.
 • 2012-04-12 - respublikinės moksleivių Dainų šventės akordeonistų orkestrų apžiūra.
 • 2012-04-13 - Gospel chorų festivalis Gargžduose.
 • 2012-04-14 - akordeono specialybės mokinių dalyvavimas Žemaitijos krašto konkurse S. Šimkaus konservatorijoje.
 • 2012-04-14 - respublikinio J. Pakalnio konkurso laureatų Ė. Ašmontaitės ir M. Vičinsko dalyvavimas laureatų koncerte LMTA.
 • 2012-04-18 - Fortepijono specialybės mokinių G. Žemgulytės, P. Grimalio, E. Žutautaitės, M. Čenkutės, S. Budrytės ir E. Lygnugarytės dalyvavimas tęstiniame pianistų projekte „Su muzika per pasaulį“ J. Kačinsko muzikos mokykloje.

 • 2012-04-18 - KU prof. V. Tetensko studentų koncertas Gargždų muzikos mokykloje.
 • 2012-04-19 - mokytojos D. Liutikienės mokinės Austytės ir Z. Kalpokienės mokinės R. Lengvinaitės koncertas Gaigalaičio globos namuose.
 • 2012-04-21 - "Svirplio" dalyvavimas konkurse "Popkopėčios" Vilniuje. Mokytoja N. Usevičienė.
 • 2012-04-21 - chorų ir pučiamųjų instrumentų orkestro dalyvavimas atrankoje į respublikinę moksleivių Dainų šventę.
 • 2012-04-25 - Kanklių ir birbynių ansamblių atranka į respublikinę moksleivių Dainų šventę.
 • 2012-04-26 - Liaudies instrumentų specialybės mokinių koncertas.
 • 2012-04-27 - Choreografijos skyriaus mokinių dalyvavimas festivalyje „Šitam dideliam būry“ Šilalės meno mokykloje.
 • 2012-04-29 - kanklininkės V. Austytės dalyvavimas XIII tarptautiniame daugiastygių instrumentų konkurse Jurmaloje.