GARGŽDŲ MUZIKOS MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

MOKYTOJAMS

 

·      Būkite pozityvūs.

·      Pasitikėkite savimi.

·      Nebijokite klausti.

·      Būkite draugiški, geranoriški.

·      Darbui naudokite tai, ką esate naudojęir geriausiai mokate: 

virtualiasmokymosi aplinkas komunikacijos priemones (Tamo, messenger, skype, zoom,Kahoot, el. paštą).

·      Dirbkite pagal mokyklos Nuotolinio darbotvarkaraštį.

·      Planuokite savo ir mokinių veikląsavaitei.

·      Užduotis parinkite prasmingas,nustatykite laiką joms atlikti.

·      ,,Gyvai“ bendraukite 15–20 min. Užduotissavarankiškam darbui siųskite iš anksto.

·      Kalbėkite glaustai, užduotisformuluokite aiškiai.

·      Taupydami laiką, naudokite, tai kassukurta ir paskelbta (pateiktys, video, užduotys, testai).

·      Į mokyklą ateikite tik būtiniausiuatveju laikantis karantino taisyklių (paimtus daiktus gražinant į darbo vietąreikės dezinfekuoti).

·      Apgalvokite, kaip vertinsite mokinius irsugalvokite kelis būdus mokiniui pateikti atliktas užduotis.

·      Skirkite kūrybines ir patirtinesužduotis.

·      Žymėkite lankomumą Tamo dienyne. 

·      Pasakykite mokiniams ir jų tėvams, kadair kokias būdais su Jumis galima susisiekti.

·      Priminkite mokiniams, kad labai svarbuplanuoti darbo laiką, susikurti darbo erdvę ir daryti pertraukas.

·      Nuolat stebėkite ir drąsinkite mokinius.

·      Bendraukite su tėvais (17–18 val.).

·      Nuolat tikrinkite el. paštą, laiku atlikiteskirtas užduotis.

·      Prisiminkite, kad jeigu kas nepavyko išpirmo karto, pavyks iš antro ir rūpinkitės savo sveikata.

 

TĖVAMS

 

·      Būkite pozityvūs.

·      Pasitikėkite savimi.

·      Nebijokite klausti.

·      Būkite draugiški, geranoriški.

·      Karantino laikotarpiu, reorganizavusugdymo procesą nuotoliniu būdu, Jūs privalote užtikrinti vaikų mokymąsimokyklos pasirinktu būdu.

·      Padėkite vaikams susiplanuoti darbolaiką, rasti darbo erdvę namuose.

·      Padėkite išspręsti technines kliūtis.Esant reikalui, prašykite kitų tėvų pagalbos arba kreipkitės į dalyko mokytoją.

·      Karantino laikotarpiu kreipkitės įpedagogus  (18–19 val.), administraciją(8–16 val.).. 

·      Rūpinkitės vaikų sveikata karantinolaikotarpiu.

 

MOKINIAMS

 

·      Būkite pozityvūs.

·      Pasitikėkite savimi.

·      Nebijokite klausti.

·      Būkite draugiški, geranoriški.

·      Karantino laikotarpiu, reorganizavusugdymo procesą nuotoliniu būdu, Jūs privalote mokytis mokyklos pasirinktu būdu.

·      Prašykite tėvų pagalbos.

·      Susiplanuokite darbo laiką, raskitedarbo erdvę namuose. 

·      Prašykite tėvų padėti išspręstitechnines kliūtis. Esant reikalui, kreipkitės į dalyko mokytoją.

·      Parsisiųskite darbo nuotoliniu būdutvarkaraštį.

·      Karantino laikotarpiu kreipkitės įpedagogus, administraciją (Sąrašas TAMO dienyne).

·      Laiku, sąžiningai ir stropiai atlikitegautas užduotis.

·      Laiku jas pateikite  dalyko mokytojui. Įvertinimą rasite TAMOdienyne.

·      Prisiminkite, kad jeigu kas nepavyko išpirmo karto, pavyks iš antro ir rūpinkitės savo sveikata.