Orkestrinių instrumentų skyrius

Orkestriniame skyriuje dirba 9 pedagogai, kurie moko groti smuiku, trimitu, saksofonu, klarnetu ir trombonu.
Skyriui vadovauja vyresnysis mokytojas Konstantinas Usevičius. Šio skyriaus mokiniai groja ansambliuose, orkestruose, mokyklą garsina B. Dvariono, J. Pakalnio,  tarptautiniame pučiamųjų ansamblų  "Pavasario trimitai", tarptautiniame medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų ir ansamblių  "Ventus musicale", republikiniame moksleivių  pučiamųjų instrumentų  "Pučiam 2015", apskrities muzikos mokyklų pučiamųjų instrumentų specialybės lietuviškos pjesės, respublikiniame varinių pučiamųjų instrumentų solistų  „Variio garsai", , bei kituose konkursuose, festivaliuose. Mokytojas ekspertas Sigitas Stalmokas sėkmingai ugdo jaunuosius saksofonininkus, kurie nuuolat laimi tarptautiniuose konkursuose.  Smuikininkų ansamblis (mokytoja metodininkė Vladislava Stalmokienė) kasmet dalyvauja tradiciniame Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų festivalyje "Smuikas-mano draugas", aktyviai koncertuojantis trimitininkų ansamblis (mokytojas metodininkas Albertas Žilys). P pučiamųjų instrumentų orksetras - nuolatinis respublikinių Dainų švenčių dalyvis, aktyviai koncertuojantis miesto, rajono ir užsienio renginiuose. 2016 m. orkestrui suteikta I meninio pajėgumo kategorija. Ilgametis orkestro vadovas - mokytojas metodininkas Bronislovas Vaičius.