Džiazo ir moderniosios muzikos skyrius

Džiazo ir moderniosios muzikos skyrius pilnai suformuotas 2014 metais. Jame mokoma groti saksofonu (mokytojas ekspertas S. Stalmokas), gitara (vyr. mokytojas V. Rukas ir mokytojas A.Balsys), mušamaisiais instrumentais (mokytojas metodininkas Mykolas Eiva), fortepijonu (mokytojas J. Katauskis, Marijus Sūdžius), džiaziniu dainavimu (mokytoja E. Bodrovaitė-Rukienė). Jauniems pedagogams sėkmingai vadovauja skyriaus vedėjas, vyr. mokytojas Justas Katauskis. Visi ugdytiniai groja ansambliuose, koncertuoja, susipažįsta su moderniosios muzikos pagrindais.