Teorinis skyrius

Mokyklos teoriniame skyriuje dirba 7 pedagogai, kurie dėsto muzikos rašto pradmenis, solfedžio ir muzikos istoriją. Jiems vadovauja mokytoja ekspertė Nijolė Usevičienė. Skyriaus vedėja labai domisi naujausiomis  IT, taiko programas ugdymo procese, dalijasi geraja darbo patirtimi, organizuoja seminarus apskrities muzikos ir meno mokyklų pedagogams. Skyriaus mokytojai sėkmingai ruošia mokinius teorinių žinių olimpiadoms, veda atviras pamokas, skaito metodinius pranešimus, kelia kvalifikaciją. (4 mokytojai- metodininkai).