SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ

2023 m. birželio 29 d. Nr. T11-202

Gargždai

 

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, nusprendžia:

  1. Nustatyti atlyginimo dydį už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą (vieną ugdymo programą) rugsėjo-gegužės mėnesiais:

1.1. Gargždų muzikos mokykloje – 20,00 Eur per mėnesį.

...
Savivaldybės meras Bronius Markauskas