Gargždų muzikos mokykla skelbia konkursą į laisvas darbo vietas mokytojams:
Fortepijono (koncertmeisterio)
Teorijos
Akordeono
Džiazinio dainavimo
Konkursas vyks birželio 10 dieną, 14,00 valandą.
CV siųsti adresu: [email protected]
Teirautis telefonu: +370 68546372


2023 m. birželio 29 d. Nr. T11-202

Gargždai

 

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, nusprendžia:

 1. Nustatyti atlyginimo dydį už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą (vieną ugdymo programą) rugsėjo-gegužės mėnesiais:

1.1. Gargždų muzikos mokykloje – 20,00 Eur per mėnesį.

...
Savivaldybės meras Bronius Markauskas


  

Chorinis dainavimas:

 1. Eimantas Krauleidys
 2. Arnas Slavinskas
 3. Jokūbas Ačas
 4. Ąžuolas Banys
 5. Arnas Kavaliūnas
 6. Dominykas Rudgalvis
 7. Jonas Budrykis
 8. Lukas Pukinskis
 9. Gabrielius Martinkus

Choreografija:

 1. Milita Bendikaitė
 2. Olivija Juciutė
 3. Jokūbas Kepežinskas
 4. Tajus Steponaitis
 5. Rūta Pugačiauskaitė
 6. Smiltė Uvarova
 7. Viltė Rogaitė
 8. Ugnė Mockutė
 9. Milana Gumenova
 10. Kotryna Riepšaitė
 11. Elija Smilgevičiūtė
 12. Mėta Dargužaitė
 13. Adrija Bekežaitė

Fortepijono instrumentas:

 1. Greta Jurevičiūtė (Veiviržėnų sk.)
 2. Nicolė Dirgėlaitė (Veiviržėnų sk.)
 3. Dominykas Jonušas (Veiviržėnų sk.)
 4. Lilija Šideikytė
 5. Elija Pukertaitė
 6. Elžbieta Vilutytė
 7. Tėja Kvasytė
 8. Noja Norvilaitė
 9. Gvidas Stonkus
 10. Milda Virbauskaitė
 11. Patricija Bučinskytė
 12. Nora Pusvaškytė
 13. Noja Norvilaitė
 14. Justė Butkutė
 15. Gvidas Stonkus
 16. Atas Balčiūnas
 17. Eimantė Gustauskaitė
 18. Amelita Šakurskytė
 19. Aurelija Nikolajeva
 20. Urtė Marcinkeviča
 21. Dominykas Kura
 22. Aronas Petravičius

Kanklių instrumentas:

 1. Eglė Pleškytė (Veiviržėnų sk.)
 2. Greta Jucytė
 3. Viltė Baltrūnaitė

Akordeono instrumentas:

 1. Dovydas Kundrotas (Veiviržėnų sk.)
 2. Ana Deveikaitė
 3. Melani Nakrošytė
 4. Aneta Levickaitė
 5. Kajus Ruzgaila
 6. Rokas Tverskis
 7. Adrijus Dirvonskis

Gitaros instrumentas:

 1. Kajus Januškevičius
 2. Liepa Mikalauskytė
 3. Jonas Nomeika
 4. Paula Šeškaitė (gitara/fortepijonas)
 5. Gerda Kroliūtė

Būgnų instrumentai:

 1. Nedas Katauskis
 2. Majus Joniškis (būgnai/gitara)

Smuiko instrumentas:

 1. Emanuelė Derbutaitė
 2. Ieva Zaveckytė
 3. Austėja Virbauskaitė
 4. Adelė Zonytė
 5. Lėja Toleikytė
 6. Akvillė Savickytė
 7. Dovydas Radvilavičius
 8. Aristėja Bartkutė

Birbynės instrumentas:

 1. Šarūnas Srėbalius

Džiazinis dainavimas:

 1. Noja Valaikaitė

 

Kretingalės skyrius:

 1. Kamilė Pragulbeckytė (kanklės)
 2. Saulė Kunickytė ( kanklės)
 3. Nojus Liaudinskas (akordeonas)
 4. Kamilė Dvarionaitė (fortepijonas)
 5. Nojus Stanevičius (fortepijonas)
 6. Paula Šliuožaitė (fortepijonas)
 7. Smiltė Stankutė (fortepijonas)
 8. Arija Fraglica (fortepijonas)
 9. Elisabet Kazakeviča (fortepijonas)
 10. Elizabeta Nykantė (kanklės)

Priekulės skyrius:

 1. Dominykas Kuizinas (akordeonas)
 2. Jonas Ciukša (akordeonas)
 3. Dominykas Simkevičius (akordeonas)
 4. Domas Valutis (smuikas)
 5. Marta Stanaitytė (smuikas)
 6. Joris Gestautas (fortepijonas)
 7. Sandra Zagorskaitė (fortepijonas)
 8. Danielius Burzdžius (fortepijonas)
 9. Emilija Dambrauskaitė (gitara)
 10. Jokūbas Skirmantas (gitara)
 11. Emilija Urtė Budvytytė (gitara)
 12. Povilas Zakarevičius (gitara)
 13. Jurgita Jokšaitė (gitara)

Priekulės dailė skyrius:

 1. Ugnius Valutis
 2. Santa Tiškutė
 3. Kotryna Stonytė
 4. Eva Korosteliovaitė
 5. Rolandas Jokšas
 6. Kamilė Stasiulytė
 7. Luknė Atkočiūnaitė
 8. Goda Šimkevičiūtė
 9. Setas Dvarijonas
 10. Arielė Petrošiūtė
 11. Emilija Žiliūtė
 12. Marija Lukošiūtė
 13. Amelija Smilginaitė
 14. Emilija Stončaitytė
 15. Emilija Tamašauskaitė
 16. Augustė Lukauskaitė
 17. Vita Semionovaitė
 18. Evija Bautronytė
 19. Marius Stirba
 20. Eva Jakaitė
 21. Emilija Stankaitytė
 22. Luka Lemežytė

Endriejavo skyrius:

 1. Ignė Gelminauskaitė (kanklės)
 2. Julius Žemgulys (akordeonas)

 

 

 Gargždų muzikos mokykla gali teikti paslaugas ukrainiečių vaikams norintiems lankyti mokyklą:

Gargžduose: fortepijonas, akordeonas, smuikas, birbynė, kanklės, mušamieji instrumentai,
gitara, trimitas, trombonas, klarnetas, choreografija.


Kontaktinis asmuo - Audronė Balsienė, tel. 861636899


Endriejavo skyrius: fortepijonas, akordeonas, kanklės.
Kontaktinis asmuo – Raimonda Jasinskienė, tel. 860649153


Veiviržėnų skyrius: fortepijonas, akordeonas, kanklės, trimitas ir birbynė.
Kontaktinis asmuo – Albertas Žilys, tel. 868039165


Priekulės skyrius: fortepijonas, akordeonas, gitara, smuikas ir saksofonas.
Kontaktinis asmuo – Birutė Pakarklienė, tel. 861498852


Kretingalės skyrius: fortepijonas.
Kontaktinis asmuo – Birutė Pakarklienė, tel. 8614988522021 m. vasario 25 d. Nr. T11-58
Gargždai
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti, kad Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos
aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr.
T11-342 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T11-201 redakcija) nustatytas vienos
dienos atlyginimo dydis už ugdymo (si) sąlygas pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomiems
vaikams 2021 m. vasario–gegužės mėn. – 0,75 Eur už vaiko lankytą dieną.

2. Atleisti tėvus (globėjus, rūpintojus) nuo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018
m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T11-514 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį vaikų švietimą“
1.1, 1.3 papunkčiuose nustatyto atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo,
Klaipėdosrajono savivaldybės biudžetinėsįstaigossporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų,
patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T11-393 „Dėl
Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų
nustatymo“ 20 punkte nustatyto mokesčio už sportinį ugdymą mokėjimo 2021 m. vasario–gegužės
mėn...Kalėdinio koncerto transliacijos įrašas (2020-12-17 18:00)

Gargždų muzikos mokyklos Veiviržėnų skyriaus mokinių ir mokytojų kalėdinio koncerto įrašas (2020-12-22 15:00)Sveiki visi išsiilgę muzikos ir mūsų mažųjų atlikėjų pasirodymų! Kviečiame gegužės 21 dieną 18 val. prisijungti ir stebėti Gargždų muzikos mokyklos suorganizuotą ir nuotoliniu būdu vyksiantį muzikos ir dramos festivalį "Karantinas ne kliūtis"! Išgirsite ir pamatysite nuostabių mūsų mokyklos mokinių pasirodymus, kurie vaidins, dainuos ir gros įvairiais muzikos instrumentais.
Festivalio transliaciją stebėkite muzikos mokyklos internetiniame tinklalapyje www.gargzdumm.lt

Maloniai kviečiame Jus į Gargždų muzikos mokyklos 55 jubiliejinius renginius:    


Sausio 30 d. 17.00 val. – Mokytojų koncertas muzikos mokykloje.

                      

Vasario 11 d. 17.00 val. – mišios už mokyklos bendruomenę Šv. Mykolo arkangelo bažnyčioje.

                      

Vasario 28 d. 16.00 val. – Mokinių ir mokytojų koncertas Gargždų kultūros centre.